Vũ Quang 10 năm thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”
EmailPrintAa
14:51 26/08/2019

Trong 10 năm qua, huyện Vũ Quang đã triển khai sâu rộng Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cả hệ thống chính trị. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng và nhân rộng được 2.090 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Mô hình trồng cam của hộ ông Trần Quốc Sự, xã Đức Liên

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, đã có nhiều mô hình hiệu quả cao, tiêu biểu như: Mô hình trồng cam của Tổ hợp tác sản xuất Cam VietGap xã Đức Lĩnh; Hợp tác xã tổng hợp dịch vụ Đức Hương liên kết với Công ty cổ phần Việt Nam nuôi lợn thương phẩm; mô hình chăn nuôi lợn của anh Nguyễn Văn Hiệu xã Hương Quang liên kết với doanh nghiệp, quy mô 1.200 con/lứa; mô hình trồng cam của anh Lê Đình Phong, xã Đức Bồng mỗi năm cho thu nhập trên 1,5 tỷ đồng;

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo” làm mới và sửa chữa, nâng cấp 389 nhà tình nghĩa, nhà ở cho hộ nghèo với tổng trị giá 7.676 triệu đồng... “Quỹ tiết kiệm” của Hội Cựu chiến binh xã Đức Lĩnh đã quyên góp được 216 triệu đồng; Hội phụ nữ xã Đức Hương đã tiết kiệm được 1.575kg gạo và hơn 46 triệu đồng giúp cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo; Đoàn thanh niên xã Hương Thọ vận động quyên góp làm được 5,4 km đường điện thắp sáng làng quê với số tiền 100 triệu đồng, xây dựng quỹ "Bữa cơm tình thương", "Ngân hàng máu sống" hàng năm đã giúp đỡ trên 100 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; Đoàn thanh niên Trường Trung học phổ thông Cù Huy Cận và Công đoàn Trường Trung học phổ thông Vũ Quang đã quyên góp được 114,5 triệu đồng ủng hộ những cán bộ, giáo viên và học sinh gặp khó khăn, hoạn nạn...

Đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Hương Minh

Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, các cơ quan, lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác quốc phòng toàn dân; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; hằng năm tổ chức tuyển chọn, gặp mặt, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ đảm bảo chất lượng và đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thông qua các hoạt động giám sát về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy với nhân dân, duy trì, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính…

Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, từ năm 2010 đến nay, toàn huyện đã vận động Nhân dân đóng góp được 34.423 triệu đồng, 1.030.505 ngày công, hiến 1.476.000m 2 đất, tổng cộng quy ra tiền bằng 421.745 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, đã xây dựng được 30 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 464 vườn mẫu, 10/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuy vậy, Phong trào  thi đua “Dân vận khéo” vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên quan tâm quán triệt, tuyên truyền các văn bản về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Việc nhân rộng điển hình “Dân vận khéo” còn hạn chế, tính bền vững, sức lan tỏa chưa cao; việc sơ kết, tổng kết thực hiện phong trào ở một số địa phương chưa thường xuyên. Hoạt động Ban Chỉ đạo ở một số đơn vị chưa rõ nét; chưa thể hiện rõ vai trò trong công tác tham mưu, cũng như trong công tác chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân huyện Vũ Quang tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, trọng tâm là công tác dân vận chính quyền. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước.

Hai là, thường xuyên tuyên truyền, quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của Phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

Ba là, chú trọng nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; đa dạng hoá các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên. Gắn việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua yêu nước, với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

Bốn là, tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; tích cực giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết để kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung thi đua cho phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.

Nguyễn Thị Thủy (Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Vũ Quang)


    Ý kiến bạn đọc