Vũ Quang quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII
EmailPrintAa
15:46 17/12/2015

Huyện ủy Vũ Quang vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp đội ngũ cán bộ cốt cán nắm vững các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, từ đó triển khai tại mỗi cơ quan, đơn vị và phát động các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực.

 
Các đại biểu dự Hội nghị  

Tại Hội nghị, các báo cáo viên cấp tỉnh đã truyền đạt những thông tin khái quát về kết quả Đại hội và nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, trong đó, tập trung đánh giá, phân tích những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Các đại biểu cũng đã được quán triệt Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV.

Thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu cán bộ chủ chốt toàn huyện, cấp ủy, các ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết, đồng thời quán triệt, triển khai trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống. Thông qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những kết quả Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã đạt được, đồng thời, nắm rõ mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới; phát động các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang lần thứ IV đã đề ra.

Bích Hường - Đài TTTH Vũ Quang


    Ý kiến bạn đọc