Vụ Xuân được mùa, tiếp tục nỗ lực sản xuất vụ Hè Thu
EmailPrintAa
13:25 17/06/2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, sâu bệnh, đồng thời phải tập trung phòng, chống dịch Covid-19 nhưng sản xuất vụ Xuân của tỉnh vẫn được mùa, sản lượng trên 33 vạn tấn, năng suất 55,3 tạ/ha. Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh tổng hợp kết quả vụ Xuân, tình hình triển khai vụ Hè Thu của một số huyện.

Thu hoạch lúa tại xã Thạch Thắng (huyện Thạch Hà)

Huyện Đức Thọ

So với các năm trước, năm nay huyện Đức Thọ triển khai sản xuất vụ Xuân sớm hơn, toàn huyện gieo cấy trên 6.500 ha lúa với các giống chủ lực P6, BT09 , Bắc thơm số 7, Nếp 98, 87... Nhiều xã còn đưa các giống mới có năng suất, chất lượng vào thử nghiệm, nhằm bổ sung vào cơ cấu giống chủ lực như: Thái Bắc 1798, ADI 168, Bắc hương 9 và ST 24. Các địa phương tiếp tục chỉ đạo, tạo điều kiện, hướng dẫn các hộ dân tích tụ ruộng đất, hình thành thêm những cánh đồng lớn, mở rộng diện tích gieo cấy lúa liền vùng, cùng trà, cùng giống, sử dụng giống mới, giống chất lượng cao. Một số địa phương đã liên kết với doanh nghiệp cung ứng vật tư, hướng dẫn kỹ thuật, thu mua sản phẩm, từng bước thúc đẩy sản xuất hàng hóa.

Mô hình trình diễn giống lúa đặc sản ST24 tại xã Lâm Trung Thủy

Tuy thời tiết có nhiều diễn biến khó lường, nhưng với sự nỗ lực của bà con nông dân và ngành chuyên môn trong công tác chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh nên đã đem lại vụ mùa bội thu. Diện tích lúa 6.511 ha, đạt 100% kế hoạch, năng suất bình quân 62 tạ/ha, sản lượng 40.248 tấn (tăng 0,4 tạ/ha so với năm 2019). Về các loại cây màu khác, Đức Thọ cũng là huyện đạt cao về năng suất, sản lượng: Diện tích lạc gieo trỉa 1.317 ha, năng suất 28,87 tạ/ha, sản lượng 3.804 tấn; diện tích ngô 622,1 ha, năng suất 56,1 tạ/ha, sản lượng 3.714 tấn. Điển hình như xã Tân Dân, nhờ thực hiện có hiệu quả tích tụ ruộng đất, sử dụng máy móc vào canh tác đạt trên 95%, nên năng suất lúa đạt mức cao của huyện với trên 63 tạ/ha. C ác xã trọng điểm lúa như Lâm Trung Thủy, Bùi La Nhân, Quang Vĩnh, An Dũng… năng suất, sản lượng cũng đạt cao.

Về vụ Hè Thu, kế hoạch gieo cấy trên 4.300 ha lúa, trong đó 1.500 ha lúa “chạy lụt” và gần 1.200 ha đậu, 250 ha ngô và 182 ha rau các loại. Về lúa, cơ cấu 06 loại giống chủ lực, ưu tiên nhóm lúa ngắn ngày, có năng suất, chất lượng cao như: BQ, TBR 297, BT 09, Bắc hương 9, nếp. Mỗi xã, thị trấn cơ cấu từ 2 - 3 giống lúa có trong bộ giống quy định của huyện, trong đó 01 giống chủ lực. Huyện quy hoạch vùng, chỉ đạo sản xuất tập trung từ 10 - 50 ha trở lên/vùng nhằm tạo ra sản phẩm hàng hoá gắn với bao tiêu sản phẩm. Một số xã như Lâm Trung Thủy, Thanh Bình Thịnh, Yên Hồ, An Dũng... thử nghiệm mô hình sản xuất lúa thương phẩm tiêu chuẩn Vietgap và ứng dụng công nghệ cao. Trong vụ Hè Thu, huyện có kế hoạch hỗ trợ các hộ canh tác một số giống lúa, lượng giống đăng ký là 50.168 kg với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng hơn 812 triệu đồng.

Huyện Hương Khê

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đã tập trung thu hoạch nhanh gọn toàn bộ diện tích lúa Xuân với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Toàn huyện đã thu hoạch 3.727 ha lúa và 1.625 ha ngô, 1.190 ha lạc; năng suất lúa 57,2 tạ/ha (tăng 0,2 tạ/ha so với vụ Xuân 2019); ngô 56,72tạ/ha (tăng 19,38 tạ/ha); lạc 22,05 tạ/ha. Có được kết quả đó là nhờ cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo, ngành chuyên môn hướng dẫn sâu sát và người dân đã thực hiện nghiêm lịch thời vụ, cơ cấu giống lúa, quá trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh.

Người dân thu hoạch lúa

Phát huy những kết quả của vụ Xuân, với phương châm đảm bảo “ăn chắc”, né tránh thiên tai, đề cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích, vụ Hè Thu huyện Hương Khê dự kiến gieo trồng 2.200 ha lúa, 1.500 ha đậu, 850 ha ngô, 70 ha lạc, 270 ha rau các loại. Để đảm bảo tiến độ, sau khi nông dân thu hoạch vụ  Xuân, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai kế hoạch, lịch sản xuất vụ Hè Thu; hướng dẫn nông dân tập trung cày ải, làm đất, đồng loạt xuống giống. Ngành nông nghiệp định hướng người dân chọn các loại giống có khả năng chống chịu tốt với thời tiết nắng nóng và sâu bệnh. Đối với lúa, sử dụng nhóm giống có thời gian sinh trưởng dưới 115 ngày, nhất là các giống đã thích ứng diện rộng và ổn định trong sản xuất qua các năm gần đây: Khang dân đột biến, HT1, Nếp 87, Nếp 98, PC6, TH3-5, Nhị ưu 838, Thiên ưu 8. Riêng các giống ADI168, TH3-7 đã sản xuất cho hiệu quả tại vụ Xuân 2020, có thể đưa vào cơ cấu vụ Hè Thu tại các vùng đáp ứng đầy đủ các điều kiện để lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Huyện tiếp tục chỉ đạo xây dựng các mô hình sản xuất thử, mô hình trình diễn các giống lúa mới có tiềm năng để bổ sung vào bộ giống của huyện trong thời gian tới, như: HN6, LP5, QP5, BQ, Lai thơm 6, VTNA6. Ngô: CP511,CP111,P4199, ngô nếp chất lượng cao HN68, HN88,... Giống đậu xanh sử dụng các giống ĐXVN 07, VN93-1, VN99-3; Giống lạc sử dụng các giống như L14, L23, V79… Cây vừng sử dụng giống V6, vừng đen địa phương.

Huyện Thạch Hà

Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Bắc Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn huy động máy làm đất tạo cánh đồng lớn

Tổng diện tích gieo cấy vụ Xuân tại Thạch Hà là 8.165,7 ha. Các giống lúa ngắn ngày, chất lượng cao tiếp tục được đưa vào sản xuất như P6, Thái Xuyên 111, N98, Nếp 87, HT1, TH3-3, TH3-5, PC6, KD18, Xuân Mai, Nhị ưu 838…  Hình thức tổ chức sản xuất cánh đồng lớn gắn với liên kết doanh nghiệp trong khâu tiêu thụ… tiếp tục được thực hiện. Huyện đã chỉ đạo xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào thâm canh như: Mô hình thâm canh sản xuất giống lúa thuần ADI 168 quy mô 60 ha tại xã Thạch Xuân; mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ 50 ha tại xã Thạch Hội; mô hình khảo nghiệm giống lúa mới quy mô 03 ha với các giống Hương Thuận 8, J01, VNR20, QS47, QS 88… tại xã Thạch Đài. Các địa phương đã huy động tối đa nhân lực, đổi mới trong công tác điều hành hoạt động máy gặt lúa, thống nhất giá cả, thời gian, đảm bảo quyền lợi cho người dân, khắc phục hạn chế của các năm trước. Ngoài ra, các địa phương cũng đã chỉ đạo bà con thu hoạch kịp thời các diện tích cây lạc, đậu, ngô, khoai lang và một số cây hoa màu khác.

Vụ Hè Thu năm nay, huyện Thạch Hà có kế hoạch sản xuất 7.600 ha lúa, 150 ha đậu, 100 ha khoai lang, 80 ha lạc, 40 ha ngô, 500 ha rau các loại.

Đến thời điểm này, toàn huyện đã cơ bản gieo cấy xong lúa vụ Hè Thu. Về lúa, bộ giống lúa chủ lực là các nhóm giống có thời gian sinh trưởng dưới 115 ngày như TH3-3, Khang Dân đột biến, PC6, HT1, Bắc hương, VTNA6, BQ… để thuận lợi cho việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăm sóc, thu hoạch, tạo sản phẩm hàng hóa lớn. Đối với các loại hoa màu, rau vẫn cơ cấu các giống cũ (đậu xanh sử dụng giống VN93-1, VN99-3, DDX11; lạc sử dụng các giống L14, L24, V79; rau, củ, quả chủ yếu là bầu, bí, dưa chuột, dưa lê…).

Huyện Thạch Hà chủ trương tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân thuê đất, góp đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn; đẩy mạnh liên kết sản xuất giữa các cá nhân, doanh nghiệp và nông dân như thực hiện các mô hình cánh đồng lớn, hình thành các mô hình sản xuất an toàn, xây dựng thương hiệu nông sản.

Tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền, sự hướng dẫn, hỗ trợ của các ngành chuyên môn và nỗ lực của bà con nông dân, vụ Hè Thu năm nay sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.

Các tác giả: Mai Thị Ngọc Hà - Phạm Thị Sâm - Phan Thị Hương


    Ý kiến bạn đọc