Xã Phúc Đồng phát động phong trào tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
EmailPrintAa
15:09 22/05/2019

Chiều ngày 17/5/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phúc Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Tọa đàm chuyên đề “Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu”, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Biểu dương 05 tập thể và 08 cá nhân tiêu biểu

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã đã trao tặng giấy khen cho 05 tập thể và 08 cá nhân tiêu biểu; phát biểu kết luận Hội nghị và phát động phong trào tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và Nhân dân xã Phúc Đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm, Đảng bộ và nhân dân xã sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm học tập và làm theo Bác, gắn với khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phấn đấu xây dựng Đảng bộ, Chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng xã sớm đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện:

Một là, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong Nhân dân. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 11- QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân” và Quy định số 890-QĐi/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Hai là, thực hiện nghiêm các quy định, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang của địa phương.

Ba là, cán bộ, đảng viên làm bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân theo Công văn số 1815-CV/HU, ngày 22/3/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dụng cam kết thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng.

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung vào nội dung nêu gương người đứng đầu; gương người tốt, việc tốt; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác.

Năm là, chú trọng việc đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, trên mạng xã hội.

Sáu là, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, trong đó phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QD/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tố quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên và Quy định số 625- QĐ/TU, ngày 02/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Viết Cường - Văn phòng Đảng ủy xã Phúc Đồng


    Ý kiến bạn đọc