Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022
EmailPrintAa
20:30 06/01/2023

Chiều ngày 05/01/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí Trịnh Thế Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực và đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị

Năm 2022, tình hình có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, đồng thuận trong nhân dân.

Cấp uỷ và tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 1.026 tổ chức đảng và 1.301 đảng viên; giám sát 800 tổ chức đảng và 937 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 18 tổ chức đảng và 788 đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 47 tổ chức đảng và 168 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ( tăng 55,3% số tổ chức đảng, tăng 11,3% số đảng viên so với năm 2021 ). Qua kiểm tra, kết luận 29 tổ chức đảng và 151 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 21 tổ chức đảng và 107 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 18 tổ chức đảng và 95 đảng viên. Kiểm tra 536 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 330 tổ chức đảng về việc thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra 154 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách Đảng; kiểm tra 594 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Giám sát 659 đảng viên; giám sát 635 tổ chức đảng. Thi hành kỷ luật 133 đảng viên. Giải quyết tố cáo 18 đảng viên, kết luận tố đúng có vi phạm 04 đảng viên, phải thi hành kỷ luật 02 đảng viên.

Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận đánh giá những kết quả đã đạt được; đồng thời phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2023.

Trong chương trình Hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023) với chủ đề “Phát huy truyền thống, tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy” .

Đồng chí Trần Thị Hiền phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Hà Tĩnh đạt được trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua. Thời gian tới, đề nghị ủy ban Kiểm tra các cấp tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi có các vụ việc nổi cộm, nơi có biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết nội bộ, nơi có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên, nhân dân... Chủ động rà soát, kiểm tra, xem xét xử lý vi phạm các dự án tồn đọng, kéo dài, vụ việc phức tạp theo kết luận của các cơ quan kiểm tra, thanh tra.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát nói riêng; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 16/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề. Chủ động nghiên cứu, đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng với phương châm “giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Theo đó, đối với tổ chức đảng, cần tập trung kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trên các lĩnh vực. Đối với đảng viên, kiểm tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc tu dưỡng đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương... Cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt phải thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời phát hiện hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, chấn chỉnh. Ủy ban Kiểm tra các cấp cần chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp; quan tâm kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, công tác thi đua, khen thưởng...

Nhân dịp Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 09 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Nguyễn Thị Thu Trang (Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy)


    Ý kiến bạn đọc