Đồng chí Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị góp ý kiến vào dự thảo Đề án “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…”
EmailPrintAa
15:00 14/09/2016

Ngày 13-9-2016, tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, Thường trực UBKT Trung ương họp kỳ thứ 14 để nghe và đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyến hóa" trong nội bộ". Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì Hội nghị.
 
Đồng chí Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị.  

Tại Hội nghị, đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Ban Chỉ đạo trình bày dự thảo Đề án. Theo đó, Đề án gồm 5 phần: Mở đầu; Thực trạng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Mục tiêu, yêu cầu, quan điểm, giải pháp; Tổ chức thực hiện; Đề xuất, kiến nghị.

Trong quá trình xây dựng Đề án, Ban Chỉ đạo đã tổ chức 4 đoàn khảo sát tại 11 tỉnh, thành phố, 4 bộ, ngành Trung ương, đồng thời gửi dự thảo Đề án lấy ý kiến của các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và một số cơ quan nghiên cứu ở Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức điều tra dư luận xã hội. Ban Tổ chức Trung ương - cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, đã chủ động làm việc với Đảng đoàn Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ban thường vụ một số tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, lãnh đạo một số cơ quan Trung ương về nội dung Đề án.

Sau khi nghe và nghiên cứu dự thảo Đề án, các đồng chí Thường trực UBKT Trung ương cơ bản đồng tình và thống nhất cao với nội dung dự thảo của Đề án, đồng thời tham gia nhiều ý kiến tâm huyết, cụ thể, như: Chỉnh sửa, điều chỉnh một số câu, từ và tên đề án để làm nổi bật và thấy rõ nội hàm của Đề án; nhóm giải pháp trong sự phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; việc xây dựng tổ chức UBKT các cấp, UBKT trong lực lượng vũ trang cho phù hợp và hiệu quả; việc thu hồi tài sản bất hợp pháp của đảng viên vi phạm; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên; cơ chế giám sát của nhân dân đối với Đảng; nghiên cứu xây tổ chức đảng tương ứng với tổ chức Nhà nước, tránh trùng dẫm; vấn đề tinh giản biên chế… Các ý kiến đóng góp của các đại biểu đã được Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tiếp thu để hoàn chỉnh Đề án, trình Bộ Chính trị.

Theo xaydungdang.org.vn


    Ý kiến bạn đọc