Hội thảo tham gia ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định 181
EmailPrintAa
15:47 16/09/2016

Ngày 15-9-2016, tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, UBKT Trung ương đã tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định 181 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Dự và chủ trì Hội nghị gồm các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Cao Văn Thống, Ủy viên UBKT Trung ương.

 

Đồng chí Tô Quang Thu phát biểu tại Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số ban Đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, học viện ở Trung ương; các vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương; một số UBKT tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Tô Quang Thu nêu rõ: Qua hơn một nhiệm kỳ thực hiện, Quy định 181 cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, tuy nhiên, thực tế đã phát sinh những vi phạm mới cần đưa vào Quy định và quá trình thực hiện còn có một số vấn đề bất cập, cần sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp. Về bố cục dự thảo, cơ bản giữ như bố cục Quy định 181; bổ sung 3 điều mới có nội dung điều chỉnh những vấn đề đang có nhiều bức xúc trong xã hội hiện nay.

Sau khi nghe báo cáo và nghiên cứu các nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định 181, các đại biểu cơ bản đồng tình dự thảo. Bên cạnh đó, đại biểu góp ý về bố cục dự thảo; cân nhắc sử dụng một số từ ngữ, khái niệm và giải thích khái niệm, để thống nhất trong văn bản và thống nhất cách hiểu trong thực hiện. Đại biểu cũng đề nghị làm rõ thời hạn, thời hiệu xem xét kỷ luật; quy định cụ thể hành vi cố ý vi phạm; trách nhiệm của đảng viên trong việc lãnh đạo ban hành chủ trương, chính sách, văn bản… dẫn đến sai phạm; quy định sâu hơn về vi phạm một số lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, kiểm toán… Về 3 điều mới bổ sung: Vi phạm về gây ô nhiễm môi trường; vi phạm về vệ sinh, an toàn thực phẩm; vi phạm trong lĩnh vực sử dụng công nghệ thông tin, các đại biểu đề nghị quy định đầy đủ hơn, rõ hơn…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Tô Quang Thu tiếp thu các ý kiến, ban soạn thảo sẽ chỉnh sửa nội dung, bổ sung rõ hơn, cụ thể hơn, dùng từ dễ hiễu… để việc thực hiện Quy định được thống nhất trong Đảng, đảm bảo công bằng, công minh, chính xác, kịp thời trong công tác xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

 
 
 

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

 

 Theo Trần Bảo/ubkt.vn


    Ý kiến bạn đọc