Nhà nước trong điều kiện mới”
EmailPrintAa
15:55 09/12/2020

Sáng 8-12, Hội đồng khoa học Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học Đề án: “Mô hình hợp nhất cơ quan UBKT Đảng và thanh tra Nhà nước trong điều kiện mới”. Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Chủ nhiệm Đề án chủ trì Hội thảo.

Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Chủ nhiệm Đề án phát biểu kết luận tại Hội thảo.

Dự Hội thảo có PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương; TS. Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Ths. Nguyễn Ngọc Lâm, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; TS. Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên UBKT Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học Cơ quan UBKT Trung ương; TS. Nguyễn Minh Quang, Ủy viên UBKT Trung ương; các đồng chí thành viên Hội đồng khoa học Cơ quan UBKT Trung ương; đại diện lãnh đạo UBKT các tỉnh ủy, thành ủy: Hà Giang, Quảng Ninh, Yên Bái và Hải Phòng; các nhà khoa học và cộng tác viên của Đề án…

Kết luận số 34-KL/TW ngày 7-8-2018 “Về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Bộ Chính trị đã nêu “thí điểm hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn (hoặc tham mưu) thuộc UBND có chức năng, nhiệm vụ tương đồng cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có điều kiện”. Đây là cơ sở chính trị  pháp lý cho việc thí điểm hợp nhất cơ quan thanh tra Nhà nước và cơ quan UBKT Đảng.

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, tính tới thời điểm hiện tại, cả nước có 12 tỉnh là Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Yên Bái, Hải Phòng, Điện Biên, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Trà Vinh, Đồng Nai, Kiên Giang thực hiện việc hợp nhất cơ quan UBKT Đảng và cơ quan thanh tra Nhà nước ở những cấp độ khác nhau. Có nơi tiến hành hợp nhất ở cấp tỉnh như Hà Giang nhưng về cơ bản các địa phương mới chỉ tiến hành hợp nhất ở cấp huyện. Có tỉnh, thành phố chỉ làm thí điểm 1 huyện như: Lạng Sơn (Văn Lãng), Tuyên Quang (Lâm Bình), Hải Phòng (Kiến Thuỵ), Điện Biên (Điện Biên), Hà Tĩnh (Đức Thọ); có tỉnh thí điểm 2 huyện như: Đồng Nai (Long Khánh và Nhơn Trạch); có tỉnh thí điểm 4 huyện như: Kiên Giang (U Minh Thượng, An Ninh, Giang Thành và TP. Hà Tiên); có tỉnh thí điểm hầu hết cấp huyện như Quảng Ngãi (10/14 huyện, thành phố); có tỉnh thí điểm hết cấp huyện như Quảng Ninh (14/14 huyện, thành phố), Yên Bái (9/9 huyện, thị, thành phố), Trà Vinh (9/9 huyện, thị, thành phố).

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình hợp nhất cơ quan UBKT Đảng với thanh tra Nhà nước, Đề án “Mô hình hợp nhất cơ quan UBKT Đảng và thanh tra Nhà nước trong điều kiện mới” đã đưa ra thực trạng và nguyên nhân của tình hình, đúc kết kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra. Trên cơ sở, đề xuất mô hình và giải pháp hợp nhất cơ quan UBKT Đảng và thanh tra Nhà nước trong điều kiện mới ở nước ta hiện nay.

Vấn đề hợp nhất cơ quan UBKT Đảng và cơ quan thanh tra Nhà nước đã được đặt ra cách đây hơn 10 năm. Thực tế cho thấy, có sự tương đồng về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan UBKT Đảng và cơ quan thanh tra Nhà nước. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, khảo sát sau hợp nhất đang đặt ra rất nhiều vấn đề mới cần giải quyết. Nhìn chung, ý kiến tại Hội thảo khoa học đã tập trung chia sẻ, trao đổi, thảo luận vào 4 nhóm nội dung chính: Cơ sở lý thuyết, tư tưởng, quan điểm của việc hợp nhất cơ quan thanh tra Nhà nước và cơ quan UBKT Đảng; Thực trạng về địa vị chính trị - pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của cơ quan thanh tra Nhà nước và cơ quan UBKT Đảng; Thực tiễn việc thực hiện thí điểm hợp nhất cơ quan thanh tra Nhà nước và cơ quan UBKT Đảng; Đề xuất hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra Nhà nước và cơ quan UBKT Đảng đáp ứng yêu cầu kiểm soát quyền lực ở Việt Nam hiện nay.

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, thay mặt Ban Chủ nhiệm Đề án, đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương bày tỏ sự cảm ơn, ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, đa chiều, giàu tâm huyết và rất trách nhiệm tại Hội thảo sẽ giúp Ban Chủ nhiệm Đề án sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện Đề án trong thời gian tới.

Nguồn: xaydungdang.org.vn

( http://xaydungdang.org.vn/Home/thoisu/2020/14462/Hoi-thao-khoa-hoc-De-an-Mo-hinh-hop-nhat-co-quan.aspx )


    Ý kiến bạn đọc