Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
EmailPrintAa
08:26 16/12/2015

Sáng 15/12, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái cùng các Phó Chủ nhiệm: Nguyễn Như Dũng, Nguyễn Văn Thành chủ trì hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng dự và chỉ đạo hội nghị.
 

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015 trong bối cảnh tỉnh nhà triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cấp ủy các cấp đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Trong đó, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 28-KL/TU, ngày 24/9/2015 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020. BTV Tỉnh ủy, cấp ủy cấp trên cơ sở đã kiện toàn, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại các địa phương, cơ sở.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 9 đoàn kiểm tra và 1 đoàn giám sát chuyên đề đối với 32 lượt cấp ủy trực thuộc, 1 đảng đoàn và tập thể lãnh đạo của 6 sở, ngành. Cấp ủy huyện và cơ sở đã kiểm tra 645 đảng viên, 794 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, kết luận 23 đảng viên và 142 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 6 đảng viên. Tổ chức giám sát chuyên đề đối với 633 tổ chức đảng và 482 đảng viên.

 

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Vũ Quang Võ Đình Quang: Đơn vị đã tập trung cao việc rà soát dự báo tình hình chuẩn bị đại hội Đảng từ cấp cơ sở đến cấp huyện. Điều rất mừng là trong dịp tổ chức đại hội vừa qua, từ huyện đến cơ sở, Vũ Quang không có đơn thư khiếu nại về nhân sự.

 

 Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã bám sát chương trình kiểm tra, giám sát, tích cực tham mưu cho cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Trong năm, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kiểm tra 3 đảng viên (trong đó có 2 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý), đã kết luận 2 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, trong đó phải xử lý kỷ luật 1 đảng viên. Uỷ ban Kiểm tra cấp huyện và cơ sở đã kiểm tra 135 đảng viên (trong đó có 41 đồng chí là cấp ủy viên các cấp) và 45 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận có 106 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 48 đảng viên; kết luật có 22 tổ chức đảng vi phạm, phải thi hành kỷ luật 5 tổ chức.

 

Chủ nhiệm UBKT huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Văn Huy: Trong việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016, quan điểm của chúng tôi là tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát để có tác dụng rộng rãi; ưu tiên kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát phục vụ cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

 

Nội dung kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên chủ yếu là việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; việc chấp hành pháp luật; việc giữ gìn đạo đức, lối sống; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản…

 

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lê Ngọc Việt: Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã ký kết nhiều chương trình phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, qua đó nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

 

Uỷ ban Kiểm tra các cấp cũng đã quan tâm việc thi hành kỷ luật trong Đảng. Trong năm, đã thi hành kỷ luật 357 đảng viên, có 15 trường hợp phải xử lý pháp luật, trong đó có 10 trường hợp bị phạt tù; thi hành kỷ luật đối với 11 tổ chức Đảng cấp dưới.

Việc giải quyết tố cáo tổ chức đảng và đảng viên được các cấp ủy quan tâm, thực hiện tốt.

 

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái trao giấy khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2015.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng biểu dương nỗ lực của ngành kiểm tra Đảng trong năm 2015, qua đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Đặc biệt, Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã chủ động nắm chắc tình hình, có phương pháp, cách làm nhuần nhuyễn; sau đại hội, đã tổ chức tập huấn rộng rãi cho đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Thời gian tới, UBKT các cấp cần tập trung kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp

 

Thời gian tới, Uỷ ban Kiểm tra các cấp cần tập trung kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; triển khai nghiêm túc Kết luận số 28-KL/TU ngày 24/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; chú trọng việc giám sát việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu. Việc giám sát phải thường xuyên, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm.

Kết luận hội nghị, Chủ nhiệm Uỷ ban  Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái đánh giá, trong năm 2015, ngành kiểm tra Đảng đã hoàn thành toàn bộ chương trình công tác kiểm tra, giám sát. Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã chủ động rà soát, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy; thực hiện tốt công tác phối kết hợp với các ngành nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn; sau đại hội Đảng các cấp đã kiện toàn đội ngũ cán bộ, hoạt động đi vào nền nếp.

 

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái: Tăng cường giám sát, nắm chắc tình hình, bám sát nhiệm vụ chính trị, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với đòi hỏi từ thực tế.

 

Thời gian tới, Uỷ ban Kiểm tra các cấp phải chú trọng nâng cao chất lượng nghiệp vụ; tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của tổ chức Đảng, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát; chủ động nắm chắc tình hình, bám sát nhiệm vụ chính trị, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với đòi hỏi từ thực tế.

Bên cạnh đó, cần chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm như: thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; công tác quản lý nhà nước vấn đề đất đai, tài nguyên môi trường, xây dựng nông thôn mới…; thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

 Theo Mạnh Hà/Baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc