Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
EmailPrintAa
23:36 12/10/2022

Ngày 07/10/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX đã họp kỳ thứ 19. Đồng chí Hà Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp.

(Ảnh minh họa)

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại Kỳ họp thứ 18 về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và một số tổ chức đảng có liên quan trong việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ ; căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phạm Đăng Nhật, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên và Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vũ Quang, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Trong mốc kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vũ Quang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy còn có một số khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc; xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời những khuyết điểm, hạn chế theo Thông báo kết luận kiểm tra.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc