Thông báo kết quả kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
EmailPrintAa
15:40 17/12/2018

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 19. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Ảnh minh họa

I . Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Bổng, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh, bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng, vì đã vi phạm pháp luật, bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xử hình phạt tù.

II. Xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm

1. Thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Huy Tường, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kỳ Anh, bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng, vì đã vi phạm pháp luật, bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xử hình phạt tù.

2. Xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp thứ 17 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy:

- Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Văn Việt, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê;

- Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê chỉ đạo xem xét, bố trí công tác khác đối với đồng chí Phan Quốc Lập, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hương Khê.

III . Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã cho ý kiến, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Đức Thọ và huyện Nghi Xuân.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc