Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 23 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
EmailPrintAa
17:26 21/04/2023

Ngày 19/4/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX đã họp kỳ thứ 23. Đồng chí Hà Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Các thành phần dự họp (ảnh: Thu Trang)

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Xem xét kết quả giám sát đối với đảng ủy, người đứng đầu cấp ủy các đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức, Trường Cao đẳng Nguyễn Du về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất trong thời gian từ sau đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay,

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Bên cạnh những ưu điểm, Đảng ủy và người đứng đầu Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức, Trường Cao đẳng Nguyễn Du còn thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất được Nhà nước giao, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm, như: Cho thuê quyền sử dụng đất, cho thuê tài sản gắn liền trên đất không đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức; Đảng ủy, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Nguyễn Du kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc; xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm một số tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo quy định.

Qua kết quả giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng kiến nghị các ngành chức năng rà soát, tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, tài sản công tại các đơn vị được giao đất không thu tiền sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh.

2 . Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Can Lộc trong mốc thời gian từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2022,

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Can Lộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Can Lộc còn có một số khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Can Lộc nghiêm túc rút kinh nghiệm; xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong Thông báo kết luận kiểm tra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc