Thông báo kết quả kỳ họp thứ 29 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
EmailPrintAa
15:59 10/01/2020

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 29. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

(Ảnh minh họa)

1. Xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà và một cá nhân liên quan đến các vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp thứ 27 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả vi phạm,

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các đồng chí: Đồng chí Võ Tá Luận, nguyên Bí thư Huyện ủy Lộc Hà; đồng chí Phan Văn Nhàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà,

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Lê Trung Phong, Phó Trưởng Phòng Giá - Công sản, Sở Tài chính, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lộc Hà.

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và đồng chí Phan Đình Cương, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Thạch Bằng, huyện Lộc Hà.

2. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với 01 đồng chí là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền Thường trực Tỉnh ủy quản lý; cho ý kiến về Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quyết định Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020.

Nguồn: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc