Thông báo kết quả kỳ họp thứ 8 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
EmailPrintAa
15:46 24/01/2017

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 8. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
 
Ảnh minh họa  

1. Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy và đồng chí Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Việt - Đức

Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020 và đồng chí Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Việt - Đức thực hiện chưa nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác đào tạo nghề, việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức, lao động hợp đồng một số nội dung chưa đúng quy định; công tác quản lý, sử dụng kinh phí có sai sót, phải thu hồi và đã nộp về ngân sách Nhà nước 395.000.000 đồng; thiếu kiểm tra, giám sát, dẫn đến một số hạn chế, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên không được phát hiện, chấn chỉnh kịp thời.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy và đồng chí Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Việt Đức tiến hành kiểm điểm nghiêm túc; kịp thời khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, vi phạm.

2. Xem xét kết quả giám sát đối với các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thời gian qua, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định tình hình trên địa bản, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy vậy, trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và chính sách bảo trợ xã hội còn có nhiều hạn chế, khuyết điểm: Chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí, chính sách đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác không kịp thời, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các đối tượng liên quan. Kiểm tra, kiểm soát, tiếp nhận hồ sơ người có công còn nhiều sai sót, có dấu hiệu vi phạm, nhiều hồ sơ đã được hưởng chế độ nhưng không đầy đủ giấy tờ theo quy định, sửa chữa thông tin, có biểu hiện làm giả; việc lưu trữ, quản lý hồ sơ liệt sỹ chưa đầy đủ, thiếu khoa học. Quản lý, sử dụng kinh phí quản lý thực hiện chính sách ưu đãi người có công thiếu chặt chẽ, nhiều đơn vị cấp xã thực hiện tùy tiện. Việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 201/KL-TTr, ngày 16/9/2014 của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thiếu quyết liệt, chưa hiệu quả.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, giai đoạn 2014 - 2016, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân có liên quan về những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

3.Kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân

Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý tài chính, tài sản đảng; có các giải pháp khắc phục khó khăn, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng ở địa phương.

Tuy vậy, trong lãnh đạo, chỉ đạo việc điều hành nhiệm vụ chi còn để vượt lớn so với dự toán được duyệt; việc chấp hành nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản tại Văn phòng Huyện ủy còn hạn chế, một số khoản chi không đúng quy định; thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc cơ quan Huyện ủy còn thiếu sót; quản lý mua sắm tài sản thiếu chặt chẽ, lắp đặt một số vật tư, trang thiết bị không đúng chủng loại; chưa chỉ đạo thực hiện việc báo cáo tình hình công tác tài chính đảng trước Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện theo quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân nghiêm túc rút kinh nghiệm về những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra; chỉ đạo thực hiện việc giảm trừ thanh toán số tiền 34.100.000 đồng do mua sắm tài sản không đúng chủng loại.

4. Cho ý kiến về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

5. Tham mưu xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định Kế hoạch công tác của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy năm 2017.

 Nguồn: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc