Thông báo kỳ họp thứ 15 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
EmailPrintAa
07:53 31/05/2022

Ngày 27/5/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 15. Đồng chí Hà Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự họp

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tập thể, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước về quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng đối với Dự án Khu dân cư Phú Nhân Nghĩa tại xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Các đồng chí: (1) Nguyễn Duy Nghị, Phó Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; (2) Phạm Văn Tình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; (3) Nguyễn Xuân Thủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh; (4) Trương Thanh Long, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kỳ Anh; (5) Phan Việt Hùng, viên chức biệt phái, phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kỳ Anh; (6) Tô Thái Hòa, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh, nguyên Chuyên viên Phòng Xây dựng, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; (7) Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc - Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị Sở Xây dựng, trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đã vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh và các đồng chí: (1) Trần Xuân Tiến, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng; (2) Trần Hậu Thành, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng; (3) Trần Hữu Phúc, nguyên Trưởng phòng Quản lý hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng; (4) Tăng Văn Toàn, chuyên viên phòng Giao thông - Xây dựng, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; (5) Nguyễn Bá Bình, nguyên Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư và các thành viên Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 12/QĐ-SKHĐT ngày 20/02/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, có khuyết điểm, vi phạm tuy chưa đến mức phải xử lý kỷ luật nhưng phải được kiểm điểm trách nhiệm và rút kinh nghiệm nghiêm túc.

2 . Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Thị ủy và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Kỳ Anh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Trong mốc kiểm tra, Ban Thường vụ Thị ủy và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Kỳ Anh đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Thị ủy và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Kỳ Anh còn có nhiều khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Kỳ Anh kiểm điểm trách nhiệm, nghiêm túc rút kinh nghiệm, có kế hoạch khắc phục kịp thời những khuyết điểm, hạn chế và thực hiện các yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong Thông báo kết luận kiểm tra.

3. Xem xét kết quả kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Nguồn tin: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc