Thống nhất nội dung kết luận kiểm tra về phát triển kinh tế tập thể
EmailPrintAa
08:22 30/10/2015

Chiều 29/10, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái chủ trì cuộc họp Đoàn kiểm tra của BTV Tỉnh uỷ về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 56/KL/TƯ của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 122/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế tập thể tại các huyện Đức Thọ, Thạch Hà và Hương Khê nhằm thống nhất nội dung kết luận kiểm tra trình BTV Tỉnh uỷ và rút kinh nghiệm sau kiểm tra.
 

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái: Đánh giá của đoàn kiểm tra đã phản ánh thực chất việc phát triển kinh tế tập thể tại 3 huyện.

 

Tại buổi làm việc, các tổ công tác của đoàn kiểm tra đã báo cáo kết quả kiểm tra tại 3 huyện Đức Thọ, Thạch Hà và Hương Khê; trong đó nêu rõ các ưu điểm, kết quả đạt được cũng như hạn chế khuyết điểm về phát triển kinh tế tập thể tại 3 huyện.

Thời gian qua, các huyện đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các kết luận, nghị quyết của TƯ và của tỉnh; có những đánh giá về vai trò, vị trí, hiệu quả của các HTX, THT đối với việc phát triển NN&NT, xây dựng NTM…

 

Ông Nguyễn Trọng Hảo – Phó Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh: Cần đổi mới nhận thức của các HTX sao cho không còn tồn tại tâm lý trông chờ, ỷ lại. BTV Tỉnh uỷ cần ban hành NQ về phát triển kinh tế tập thể.

 

Tuy vậy, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của các huyện còn tồn tại những hạn chế như: Nhận thức của cán bộ, nhân dân về kinh tế tập thể chưa đầy đủ; BTV huyện uỷ chưa ban hành chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế tập thể; việc đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo chưa gắn với sản phẩm thực tế; việc thành lập, chuyển đổi HTX còn mang tính hình thức; vốn tự có của các HTX và THT còn thấp, cơ sở vật chất còn khó khăn; năng lực quản lý, điều hành của một số Hội đồng quản trị HTX còn yếu kém…

 

Ông Nguyễn Ngọc Hùng – Phó giám đốc Sở KH&ĐT: Cần xem lại vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tính thiết thực của các HTX.

 

Các thành viên của đoàn giám sát cũng đã nêu ý kiến về tính chất, hiệu quả của các HTX, THT và đề xuất một số ý kiến xung quanh việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế tập thể.

 

Ông Trần Đình Sỹ - PGĐ Sở Tài chính: Thường vụ huyện uỷ các địa phương phải chỉ đạo UBND các xã tiếp tục rà soát, đánh giá, phân loại các HTX; kiên quyết chỉ đạo giải thể các HTX hoạt động không hiệu quả.

 

Kết luận buổi làm việc, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái khẳng định, những đánh giá của đoàn kiểm tra đã phản ánh thực chất sự phát triển kinh tế tập thể tại 3 huyện. Nhận thức của cán bộ, nhân dân về kinh tế tập thể đã có chuyển biến rõ rệt. Nhờ đó các HTX, THT đã khẳng định vai trò nhất định của mình trong đời sống KT-XH.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cũng đánh giá cao hiệu quả kiểm tra, giám sát của các thành viên. Đoàn kiểm tra sẽ tập hợp ý kiến của các thành viên, hoàn thiện và trình BTV Tỉnh uỷ.

Theo Anh Hoài/Baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc