Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt, triển khai quy định thi hành Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng
EmailPrintAa
10:07 30/09/2016

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, sáng ngày 29/9/2016, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, triển khai quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đồng chí Nguyễn Thị Gái, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
 
Các đại biểu dự hội nghị  

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày những nội dung cơ bản của Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; làm rõ những nội dung được bổ sung, sửa đổi so với hướng dẫn của nhiệm kỳ trước.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã giải đáp các câu hỏi của các địa phương, đơn vị liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng như: Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của chi bộ; thẩm quyền, nguyên tắc, thủ tục xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng vi phạm; việc giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; kiểm tra tài chính Đảng…

 
Đồng chí Nguyễn Thị Gái, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu  

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Gái nhấn mạnh: Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là văn bản quan trọng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần nắm vững để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, ủy ban kiểm tra các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc kịp thời xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt Quy định đến tận các đảng bộ, chi bộ cơ sở; tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng cho cấp ủy, các tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, trong đó chú trọng việc hướng dẫn xử lý các tình huống, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn tại các địa phương, đơn vị; tổ chức thực hiện có chất lượng và hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra; đẩy mạnh việc tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Thông báo Kết luận số 226-TB/TW, ngày 03/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương khóa X về tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Phan Viết Hùng - UBKT Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc