Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
EmailPrintAa
18:24 01/07/2022

Ngày 29/6/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy; chủ động triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, nhiều nhiệm vụ tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 103 đảng viên (tăng 92,3% so với cùng kỳ), 23 tổ chức đảng (tăng 70,6% so với cùng kỳ); trong đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra đối với 06 tổ chức đảng và 28 đảng viên (tăng 100% so với cùng kỳ); qua kiểm tra, đã kết luận 66 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 27 đảng viên. Kiểm tra 271 tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 158 tổ chức đảng trong việc thi hành kỷ luật trong Đảng; 198 tổ chức đảng về công tác tài chính Đảng; giám sát theo chuyên đề đối với 205 tổ chức đảng và 236 đảng viên (tăng 13,1% so với cùng kỳ); giải quyết cơ bản kịp thời các trường hợp tố cáo phát sinh. Các tổ chức đảng có thẩm quyền đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 03 tổ chức đảng và 201 đảng viên vi phạm.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò của công tác kiểm tra, giám sát nói chung, hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp nói riêng, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Thời gian tới, cùng với nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn bản của cấp trên, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần hết sức coi trọng rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc đảm bảo phù hợp các quy định. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp về vai trò, vị trí, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, nhất là nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Cần tăng cường kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu các địa phương, đơn vị. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhanh chóng tham mưu xây dựng và hoàn thiện đề án, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Hà Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, từ đó cụ thể hóa trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp bám sát chương trình, kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ các cuộc kiểm tra, giám sát đã đề ra; thường xuyên rà soát, đôn đốc, điều chỉnh, bổ sung kịp thời các nội dung khi có phát sinh. Kịp thời kiện toàn tổ chức, bộ máy ủy ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đối với các kiến nghị, đề xuất tại hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ tiếp thu, tổng hợp đề xuất Thường trực Tỉnh ủy các nội dung theo thẩm quyền và báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương để sớm có hướng dẫn, tháo gỡ.

Nguyễn Thị Thu Trang (Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy)


    Ý kiến bạn đọc