Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
EmailPrintAa
08:15 01/07/2019

Ngày 27/6/2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ý kiến thảo luận tại Hội nghị: 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định. Các cấp ủy và chi bộ đã kiểm tra 470 đảng viên, 505 tổ chức đảng (tăng 7,9% so với cùng kỳ; giám sát 405 đảng viên, 378 tổ chức đảng (tăng 20,9% số đảng viên và 12,8% số tổ chức đảng được giám sát so với cùng kỳ năm 2018).

Ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy; chủ động triển khai tương đối toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; đã kiểm tra 84 đảng viên (tăng 5% so với cùng kỳ) và 20 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; qua kiểm tra, kết luận 65 đảng viên, 14 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 37 đảng viên và 01 tổ chức đảng; kiểm tra 362 tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 214 tổ chức đảng trong việc thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra 280 tổ chức đảng về công tác tài chính Đảng; giám sát theo chuyên đề đối với 244 tổ chức đảng và 245 đảng viên; giải quyết cơ bản kịp thời các trường hợp tố cáo phát sinh. Các tổ chức đảng có thẩm quyền đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 03 tổ chức đảng và 269 đảng viên (tăng 27,4% so với cùng kỳ) vi phạm.

Công tác xây dựng tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ ủy ban kiểm tra tiếp tục được các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để quán triệt các quy định, hướng dẫn mới và tập huấn nghiệp vụ, với sự tham dự của gần 2.000 đồng chí là cấp ủy viên và cán bộ ủy ban kiểm tra các cấp; kiện toàn tổ chức, bộ máy Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh) và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đức Thọ trên cơ sở hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra và cơ quan Thanh tra huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2019 vẫn còn một số hạn chế như: Kết quả thực hiện chưa đồng đều giữa các địa phương, đơn vị; một số cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; chất lượng, số lượng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát theo chuyên đề chưa cao; một số trường hợp đảng viên vi phạm chưa được xem xét, xử lý kịp thời và đồng bộ, đã ảnh hưởng đến tác dụng, hiệu lực, hiệu quả của việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Hội nghị nhấn mạnh phải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến thực chất về nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tích cực triển khai các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; rà soát, tập trung quyết liệt để thực hiện toàn diện chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao vai trò của công tác kiểm tra, giám sát nói chung, hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp nói riêng, đã góp phần quan trọng vào những thành tích, kết quả thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng của tỉnh nhà. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động triển khai các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; quan tâm kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của các địa phương, đơn vị; xử lý nghiêm minh, đồng bộ các trường hợp tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, đề cao tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa. Tập trung cao cho việc phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. Trước mắt, cần chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, kịp thời củng cố, chấn chỉnh đối với những nơi có vấn đề phức tạp, bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, những địa phương, đơn vị có biểu hiện thiếu đoàn kết thống nhất, có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ...; chú trọng đối thoại với Nhân dân, giải quyết đúng quy trình, quy định các trường hợp tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân. Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; chủ động phối hợp để chuẩn bị tốt nhân sự ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ mới.

Nguyễn Thị Thu Trang (Phòng nghiệp vụ - Tổng hợp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy)


    Ý kiến bạn đọc