Can Lộc tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019
EmailPrintAa
08:12 06/08/2019

Triển khai kế hoạch của Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, từ ngày 31/7 đến ngày 02/8/2019, huyện Can Lộc đã tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019.

Trung đội tăng thiết giáp phối hợp đánh địch đổ bộ đường không

Với sự tham gia của trên 1.500 người gồm cán bộ, chiến sỹ lực lượng và các thành phần liên quan, sau 03 ngày tích cực, khẩn trương triển khai, xử lý các tình huống giả định, huyện Can Lộc đã hoàn hành tốt các nội dung, chương trình diễn tập.

Trong vận hành cơ chế, các cuộc họp đều diễn ra đúng tuần tự, thủ tục, các bước, đảm bảo chất lượng, thống nhất ý chí, hành động, triển khai hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong từng tình huống cụ thể. Các vấn đề, giai đoạn huấn luyện, như: Nhận mệnh lệnh, họp Ban Thường vụ, họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Hội đồng nhân dân, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; sơ tán các ban, ngành, đoàn thể trong huyện... được các khung tập thể hiện đầy đủ theo quy định, bám sát đầu bài và thực tiễn địa phương.

Chức năng tham mưu của các ngành Quân sự, Công an đã được phát huy, giúp cho chính quyền địa phương nắm chắc thứ tự nội dung, phương án tác chiến, trên cơ sở đó, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của huyện. Công tác điều hành nhịp nhàng, đảm bảo nguyên tắc, đúng với cơ chế: “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu và tổ chức thực hiện”. Thông qua diễn tập đã khẳng định rõ trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ và chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang huyện với vai trò nòng cốt xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, chiến đấu bảo vệ khu vực phòng thủ huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Can Lộc 2019 được Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và phương tiện.

Lãnh đạo huyện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập

Thời gian tới, các ngành, các địa phương huyện Can Lộc sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới” nhằm nâng cao nhận thức về công tác quân sự, quốc phòng địa phương cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương. Kịp thời bổ sung hoàn chỉnh các phương án tác chiến sau diễn tập nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội kết hợp củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc về mọi mặt, chuẩn bị tốt cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Võ Quang Đạt (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc)


    Ý kiến bạn đọc