TÌM KIẾM VĂN BẢN

Quyết định : 2094-QĐ/VPTW
Loại văn bản Quyết định
Số/ Ký hiệu 2094-QĐ/VPTW
Trích yếu Quyết định số 2094-QĐ/VPTW: Về ban hành Đề án phát triển công tác văn thư, lưu trữ đảng và tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035
Ngày ban hành 19/12/2017 Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Văn Nên Chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Đính kèm