Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh họp bàn 3 nghị quyết quan trọng
EmailPrintAa
16:17 01/12/2017

Ngày 1/12, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, khóa XVIII .
 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh thông qua 3 tờ trình: “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng, đất lâm nghiệp để phát triển bền vững KTXH tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo”.

 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh thông qua 3 tờ trình  

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, 3 nghị quyết này rất quan trọng, có vai trò, ảnh hưởng lớn đến phát triển KT-XH. Các đại biểu cũng đánh giá cao chất lượng, nội dung các đề án, đặc biệt các giải pháp khá đồng bộ, chi tiết. Các tờ trình, đề án đã nêu rõ tính cần thiết, những mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện nghị quyết trong các lĩnh vực phát triển du lịch, bảo vệ môi trường, khai thác tiềm năng lợi thế rừng, đất lâm nghiệp.

Đại biểu đã tập trung phân tích, bổ sung thêm một số nội dung các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Đặc biệt, tập trung phân tích nguyên nhân chủ quan của việc phát triển du lịch, bảo vệ môi trường, phát triển rừng trong những năm qua, đồng thời bổ sung giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế.

 

Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Võ Công Hàm: 3 đề án nội dung khác nhau, nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Đặc biệt, vấn đề môi trường và du lịch có mối gắn bó, liên quan chặt chẽ. Muốn phát triển du lịch phải đảm bảo về môi trường, cả về môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.

 
 

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng: Du lịch ở Hà Tĩnh chỉ mới tham quan, chưa có điểm dừng, điểm nghỉ hoặc sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu để du khách mua sắm. Vì vậy, trong đề án cần có giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế này.

 
 
Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Nguyễn Văn Danh: Thời hạn nghị quyết cần kéo dài đến năm 2030, vì đây là những nội dung lớn, đòi hỏi thời gian triển khai cũng như đánh giá tổng kết nghị quyết. Nghị quyết về môi trường cần đề cập sâu đến vấn đề môi trường nông thôn; có nhiều giải pháp kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải và hỗ trợ các đơn vị làm dịch vụ môi trường…  

 Về nghị quyết quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng, đất lâm nghiệp…, đại biểu Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị xác định trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng.

Đối với nghị quyết bảo vệ môi trường phải nói rõ chủ thể bảo vệ môi trường, trước hết là vai trò của người dân sau đó mới đến HTX môi trường. Cần có cơ chế chính sách rõ đối với các HTX làm dịch vụ môi trường để có điều kiện hoạt động.

 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Qua các cuộc họp và thảo luận, thống nhất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thấy rằng, các đề án này là những vấn đề lớn cần phải trình BCH Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết  

Chiều nay, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, khóa XVIII tiếp tục làm việc.

- Mục tiêu Nghị quyết “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”: Đến năm 2025, Hà Tĩnh sẽ phát triển 50 khu, điểm, tua tuyến du lịch đạt chuẩn theo quy định; thu hút 10,3 triệu lượt khách tham quan du lịch; tổng doanh thu xã hội về du lịch đạt khoảng 11.500 tỷ đồng.

- Mục tiêu Nghị quyết “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo”: Đến năm 2025 hoàn thành việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; 100% chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn nguy hại được thu gom và xử lý theo quy định; 100% chất rác thải sinh hoạt đô thị và trên 95% rác thải sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định; 100% dân cư đô thị và nông thôn được sử dụng nước sạch…

- Mục tiêu Nghị quyết “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng, đất lâm nghiệp …..”: Đến 2025 bảo vệ và phát triển bền vững 360.700 ha rừng và đất lâm nghiệp hiện có theo quy hoạch; giữ ổn định và độ che phủ rừng lên 55%; Kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt trên 90 triệu USD/năm…

Theo Bá Tân/baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc