Tổ chức bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên năm 2018
EmailPrintAa
18:09 10/08/2018

Trong hai ngày 09 và 10/8/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên năm 2018.

Giảng viên truyền đạt chuyên đề

Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 700 đại biểu, bao gồm: Cán bộ, công chức Sở giáo Gục và Đào tạo Hà Tĩnh; trưởng ban tuyên giáo, trưởng phòng giáo dục các huyện, thành phố, thị xã; các đồng chí trong ban giám hiệu, bí thư đoàn trường, giáo viên bộ môn giáo dục công dân các trường trung học phổ thông, hiệu trưởng các trường trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh; cán bộ, giáo viên Trường trung học phổ thông Chuyên tỉnh.

Theo chương trình bồi dưỡng, Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà Giáo nhân dân Trần Văn Bính, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt Chuyên đề: "Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam; trách nhiệm của ngành Giáo dục Đào tạo trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa". Để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng, ngành Giáo dục Đào tạo cần đặc biệt quan tâm, tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục văn hóa truyền thống, đặc biệt là các giá trị chân, thiện, mỹ góp phần hình thành nhân cách cho người học. Các cơ sở giáo dục phải tạo điều kiện cho thế hệ trẻ được tham gia gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quên hương.

Đại tá Lê Thế Mẫu, nguyên Trưởng phòng Thông tin - Khoa học quân sự, Viện Chiến lược quân sự truyền đạt chuyên đề: "Cuộc chiến không gian mạng và những vấn đề đặt ra đối với ngành Giáo dục Đào tạo". Đại tá Lê Thế Mẫu cho rằng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng không ít thách thức từ không gian mạng. Đối với ngành Giáo dục Đào tạo, không gian mạng đã và đang làm thay đổi cơ sở hạ tầng, lớp học, thư viện; thay đổi phương thức dạy và học; thay đổi hình thức sách giáo khoa; tăng cường liên kết đào tạo… Do đó, Ngành cần tăng cường giáo dục cho học sinh ý thức, thái độ đúng đắn về không gian mạng; hình thành khát vọng tìm kiếm tri thức và khám phá thế giới trên không gian mạng; giáo dục phương pháp xử lý, lưu trữ và khả năng "miễn dịch" thông tin trên không gian mạng, nhất là mạng xã hội…

Dự và phát biểu ý kiến, đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin về kết quả tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Hà Tĩnh 7 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; một số công trình dự án trọng điểm đang và sắp triển khai trên địa bàn tỉnh; những nội dung liên quan đến thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII "Phát triển giáo dục mầm non, phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo". Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục Đào tạo tỉnh nhà phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trong chương trình bồi dưỡng, đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đối thoại, giải đáp một số ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên, trong đó tập trung vào các vấn đề như: Tình trạng thừa, thiếu giáo viên ở một số địa phương hiện nay, nhất bậc tiểu học, mầm non; về công tác sắp xếp hệ thống trường lớp trong thời gian tới; về chính sách tinh giản đội ngũ cán bộ giáo viên; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trường, lớp…

Việc tổ chức bồi dưỡng chính trị hè nhằm bổ sung cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên những nội dung cơ bản về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong nước và của tỉnh thời gian qua; về những chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh đối với ngành Giáo dục Đào tạo, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

Phạm Viết Phượng  - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc