Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức năm 2017
EmailPrintAa
10:50 12/12/2017

Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tinhr Hà Tĩnh năm 2017.

Ý kiến bạn đọc