TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông tri : 02-TT/TU
Loại văn bản Thông tri
Số/ Ký hiệu 02-TT/TU
Trích yếu Thông tri triệu tập số 02-TT/TU ngày 21/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hội nghị cốt cán toàn tỉnh quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI)"Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"
Ngày ban hành 21/03/2012 Ngày hết hạn
Người ký Chức vụ
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm