TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông tri : 07 - TT/TU
Loại văn bản Thông tri
Số/ Ký hiệu 07 - TT/TU
Trích yếu Thông tri triệu tập Hội nghị cán bộ cốt cán học tập, quán triệt Nghị quyết TW9 (khóa XI),Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XVI)
Ngày ban hành 05/09/2014 Ngày hết hạn
Người ký Chức vụ
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm