TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông tư : 52/2010/TT-BCA
Loại văn bản Thông tư
Số/ Ký hiệu 52/2010/TT-BCA
Trích yếu Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú,Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú
Ngày ban hành 30/10/2010 Ngày hết hạn
Người ký Chức vụ
Cơ quan ban hành Tất cả
Đính kèm