TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông tư : 68/2012/TT-BTC
Loại văn bản Thông tư
Số/ Ký hiệu 68/2012/TT-BTC
Trích yếu Thông tư số 68/2012/TT-BCT, ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân
Ngày ban hành 26/04/2012 Ngày hết hạn
Người ký Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Đính kèm