Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức
EmailPrintAa
17:05 22/07/2016

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, sáng 22/7, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức

Mở đầu phiên họp, Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội là 494, số đại biểu có mặt là 490.

Đối với chức danh Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV, số phiếu hợp lệ là 489; phiếu không hợp lệ 1; số phiếu đồng ý là 483, bằng 97,77% tổng số đại biểu Quốc hội; số phiếu không đồng ý là: 6, bằng 1,21% tổng số đại biểu Quốc hội. Như vậy, căn cứ Nội quy Kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân đã trúng cử chức vụ Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV .

Quốc hội cũng đã bầu các chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV với kết quả như sau:

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Phó chủ tịch Quốc hội khoá XIII Tòng Thị Phóng được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Quốc hội khoá XIV. Với 482/490 phiếu hợp lệ tán thành, tương đương 97,57%.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội khoá XIII Uông Chu Lưu được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Quốc hội khoá XIV với 478/489 phiếu hợp lệ tán thành, tương đương 96,76%.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIII Phùng Quốc Hiển được bầu giữ chức Phó chủ tịch Quốc hội khoá XIV với 480/490 phiếu hợp lệ tán thành, tương đương 97,17%.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội khoá XIII Đỗ Bá Tỵ được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Quốc hội khoá XIV với 484/490 phiếu hợp lệ tán thành, tương đương 97,98%.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu nhậm chức

13 thành viên được Quốc hội bầu giữ chức vụ Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV gồm:

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thúy Anh dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV với số phiếu hợp lệ tán thành là 461/490, tương đương 93,32%.

Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Phan Thanh Bình dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV với số phiếu hợp lệ tán thành 475/490, tương đương 96,15%.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIII Hà Ngọc Chiến dự kiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV với số phiếu hợp lệ tán thành 487/490, tương đương 98,58%.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIII Phan Xuân Dũng dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV với số phiếu hợp lệ tán thành 479/490, tương đương 96,96%.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định, dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV với số phiếu hợp lệ tán thành 463/490, tương đương 93,72%

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIII Nguyễn Văn Giàu dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV với số phiếu hợp lệ tán thành 473/490, tương đương 95,75%.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIII Nguyễn Đức Hải dự kiến giữ chức vụ Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV với số phiếu hợp lệ tán thành 479/490, tương đương 96,96%.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thanh Hải dự kiến giữ chức vụ Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV với số phiếu hợp lệ tán thành 395/490, tương đương 79,69%.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIII Lê Thị Nga dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV với số phiếu hợp lệ tán thành 452/489, tương đương 91,50%.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIII, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc dự kiến giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV với số phiếu hợp lệ tán thành 473/489, tương đương 95,75%.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh dự kiến Vũ Hồng Thanh giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV với số phiếu hợp lệ tán thành 353/487, tương đương 71,41%.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác Đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trần Văn Túy dự kiến giữ chức vụ Trưởng ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV với số phiếu hợp lệ tán thành 484/490, tương đương 97,98%.

Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIII Võ Trọng Việt dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV với số phiếu hợp lệ tán thành 484/490, tương đương 97,98%.

Quốc hội cũng đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội với tỷ lệ tán thành rất cao.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV đã tuyên thệ nhậm chức. Lễ tuyên thệ được tổ chức trang trọng và thiêng liêng.

Tại lễ tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu nêu rõ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “ Tôi trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV. Với niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao trước đồng bào, cử tri cả nước, trên cương vị là người đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, tôi sẽ cùng với tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tất cả các đại biểu Quốc hội khóa XIV phát huy truyền thống 70 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam, thực hiện có hiệu quả các chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật".

Tôi sẽ cùng với các vị đại biểu Quốc hội phấn đấu tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội để Quốc hội ta thật sự là một Quốc hội đoàn kết, sáng tạo và hành động vì lợi ích của nhân dân, vì danh dự và lòng tự hào của dân tộc, vì sự phát triển bền vững của đất nước. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội!” .

Theo Báo Quốc hội


    Ý kiến bạn đọc