Tổng kết công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
EmailPrintAa
14:42 19/07/2016

Sáng 18-7, tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (QH), Hội đồng Bầu cử quốc gia (BCQG) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Đến dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng BCQG Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng BCQG Nguyễn Thiện Nhân; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch QH, nguyên Chủ tịch Hội đồng BCQG; các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Phó Chủ tịch QH, các Phó Chủ tịch Hội đồng BCQG; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư; lãnh đạo Ban Bầu cử, Ủy ban Bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Sở Nội vụ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, thay mặt Hội đồng BCQG, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng BCQG nhấn mạnh: Thành công của cuộc bầu cử có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả nhiệm kỳ và năm 2016. Thắng lợi của cuộc bầu cử là tiền đề để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế vừa có những thời cơ, thuận lợi, vừa có những khó khăn, thách thức đan xen. Đảng, Nhà nước đã xác định đây là sự kiện chính trị trọng đại, là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 của đất nước.

Với tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn đó, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Đảng đoàn QH, Ủy ban TVQH, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan hữu quan, các đoàn thể nhân dân đã phát huy trách nhiệm, tích cực, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử. Nhân dân và cử tri cả nước đã hăng hái, tích cực đi bầu cử để lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong QH, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021...

Tại Hội nghị, đồng chí Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng BCQG trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là Ngày Hội lớn của toàn dân. Cuộc bầu cử là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân từ giai đoạn chuẩn bị cho đến ngày diễn ra cuộc bầu cử. Kết quả bầu cử cơ bản bảo đảm mục tiêu kế hoạch đề ra, bảo đảm thành phần, cơ cấu đại biểu phù hợp với dự kiến, tỷ lệ đại biểu là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, trình độ trên đại học cao hơn so với nhiệm kỳ trước, cơ bản phản ánh được tính đại diện rộng rãi cho các tầng lớp nhân dân; chất lượng đại biểu nâng lên… Đây sẽ là nền tảng góp phần xây dựng các cơ quan đại diện có đầy đủ năng lực hoạt động với chất lượng, hiệu quả hơn.

Theo số liệu thống kê, cả nước có 67.485.482 cử tri, trong đó số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 67.049.091 cử tri, đạt tỷ lệ 99,35%. Tổng số đại biểu trúng cử trong ngày 22-5-2016 và bầu cử thêm ngày 29-5-2016 ở TP Cần Thơ là 496 người (bầu thiếu bốn đại biểu so với tổng số đại biểu được bầu); trong đó, đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở T.Ư giới thiệu có 182 người trúng cử (đạt 36,70%); đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu: có 312 người (đạt 62,90%). Cơ cấu kết hợp như sau: Đại biểu là người dân tộc thiểu số: 86 người (đạt 17,30%); Phụ nữ: 133 người (đạt 26,80%); đại biểu là người ngoài Đảng: 21 người (đạt 4,20%); đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 71 người (đạt 14,30%)...

Về bầu cử đại biểu HĐND các cấp, số lượng đại biểu HĐND từng cấp trúng cử như sau: Cấp tỉnh, 3.908 người; cấp huyện, 25.181 người; cấp xã: 292.306 người. Về bầu cử thêm: Có hai đơn vị bầu cử của TP Cần Thơ tổ chức bầu thêm hai đại biểu QH. Không có bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp tỉnh; có ba đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện ở ba tỉnh và 642 đơn vị bầu cử thuộc 538 xã của 33 tỉnh, thành phố tổ chức bầu thêm 1.285 đại biểu HĐND cấp xã...

Hội đồng BCQG, Ủy ban Bầu cử các cấp đã tiến hành xong việc xác nhận tư cách đại biểu QH khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng BCQG đã thận trọng trong xem xét, xác nhận tư cách đại biểu, có biểu quyết bằng phiếu, kết quả không công nhận tư cách hai đại biểu. Như vậy, có 494 đại biểu trúng cử, được công nhận đủ tư cách đại biểu QH khóa XIV; cả nước có 3.907 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 25.180 đại biểu HĐND cấp huyện, 292.305 đại biểu HĐND cấp xã được công nhận đủ tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo báo cáo, bên cạnh những kết quả đạt được, cuộc bầu cử lần này cũng có hạn chế là chưa bầu đủ 500 đại biểu như Ủy ban TVQH đã dự kiến, vẫn còn trường hợp sau khi trúng cử không đủ tư cách đại biểu QH, nên Hội đồng BCQG không xác nhận tư cách đại biểu. Một số nơi bầu chưa đủ hai phần ba số lượng đại biểu HĐND cần bầu, nhất là đại biểu HĐND cấp xã. Một số cơ cấu, số lượng phân bổ đại biểu chưa đạt được như định hướng dự kiến ban đầu, nhất là tỷ lệ nữ, tỷ lệ người ngoài Đảng. Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử giữa các nơi vẫn chưa thực hiện thống nhất...

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, thành công của cuộc bầu cử đã một lần nữa khẳng định ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước của nhân dân ta, thể hiện niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, khẳng định quyền làm chủ của nhân dân và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư nêu rõ, điều đáng lưu ý, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều thời cơ, thuận lợi, đồng thời có không ít khó khăn, thách thức. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Trung ương, sự vào cuộc tích cực của Hội đồng BCQG; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức, đoàn thể nhân dân; sự tích cực, trách nhiệm của các tổ chức phụ trách bầu cử; tinh thần làm chủ và sự ủng hộ của nhân dân, cùng với việc thực hiện công khai, minh bạch trong từng bước tiến hành theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử. Đặc biệt, công tác nhân sự đã được làm tốt, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, cơ bản đã giới thiệu được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân... (Toàn văn bài phát biểu đăng số báo hôm nay).

Tại Hội nghị, đại diện Hội đồng BCQG, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cùng nhiều đại biểu tại các địa phương đã trình bày báo cáo tổng kết, ý kiến thảo luận về công tác bầu cử và đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, bất cập từ thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử, góp phần tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đồng thời, phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các ý kiến phát biểu cơ bản thống nhất với những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, và những bất cập, hạn chế, sai sót trong công tác bầu cử. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai về bầu cử; sửa đổi, bổ sung những quy định của pháp luật về bầu cử phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện tốt, đạt kết quả cao hơn nữa trong các cuộc bầu cử các nhiệm kỳ sau.

Theo nhandan.com.vn


    Ý kiến bạn đọc