Thông tin về tuyển công chức, viên chức theo Nghị định 140 của Chính phủ
EmailPrintAa
02:55 15/09/2023

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có thông báo tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ với tổng số 18 chỉ tiêu, vị trí.

Cụ thể về công chức, có 16 chỉ tiêu, gồm: Phòng Khoa giáo Văn hóa - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (1 chỉ tiêu); Công đoàn cấp huyện - Liên đoàn lao động tỉnh (1); Ban Kinh tế - Gia đình xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (1); Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn (2); Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (1); Ban Phong trào Tỉnh đoàn (1); Văn phòng Tỉnh đoàn (1); Thành Đoàn Hà Tĩnh (1); Thị đoàn Hồng Lĩnh (1); Huyện đoàn Cẩm Xuyên (2); Văn phòng Huyện ủy Kỳ Anh (1); Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Anh (1); Hội Nông dân huyện Kỳ Anh (1); Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kỳ Anh (1).

Về viên chức, có 2 chỉ tiêu, gồm: Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh (1); Trường Chính trị Trần Phú (1).

Chi tiết vị trí, chỉ tiêu tuyển dụng của các đơn vị mời xem tại đây.

Thanh niên, sinh viên tiêu biểu quê Hà Tĩnh ở Hà Nội nghe giới thiệu những nội dung về Nghị định 140 và các chế độ đãi ngộ, chính sách thu hút nhân tài tại cuộc gặp mặt với lãnh đạo tỉnh (ngày 11/6/2023).

Tiêu chuẩn, điều kiện chung

Người đủ các điều kiện sau không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo được đăng ký dự tuyển: có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có phiếu dự tuyển, có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển

Theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ:

(1) Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật; có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông.

b) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học.

c) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

(2) Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc b hoặc c khoản (1) nêu trên;

b) Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

3. Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm a và điểm b khoản (2) nêu trên.

Điều kiện khác

- Người dự tuyển phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu tiêu chuẩn quy định tại Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 3/01/2023 của Ban Tổ chức Trung ương:

+ Đối với vị trí việc làm là công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng: Người đăng ký dự tuyển phải là đảng viên, không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ; trường hợp chưa là đảng viên thì phải được xác minh lý lịch rõ ràng, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để phát triển đảng và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ.

+ Đối với vị trí việc làm là công chức cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội: Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng thêm các điều kiện, yêu cầu do cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công bố phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của tổ chức sử dụng công chức.

Người đăng ký dự tuyển vào cơ quan Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đảm bảo dưới 25 tuổi tính tại thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.

Hình thức tuyển dụng

Thực hiện tuyển dụng thông qua xét tuyển.

Nội dung xét tuyển:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng và xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển đảm bảo theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Những thí sinh có hồ sơ đủ điều kiện sẽ tiếp tục vào vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng. Thời gian phỏng vấn 30 phút. Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100 và không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Xác định người trúng tuyển

Thực hiện theo Điều 12, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Điều 10, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đựng trong túi hồ sơ, danh mục tài liệu (theo mẫu 1) gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu 2)

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Các văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài phải nộp bản dịch tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp trên bằng tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nước ngoài không ghi rõ loại khá, giỏi, xuất sắc thì bổ sung các tài liệu chứng minh kết quả học tập theo xếp loại của trường (ví dụ bảng đánh gia xếp loại của trường, thư xác nhận của trường là đạt loại khá, giỏi, xuất sắc...)

- Các giấy tờ, văn bản liên quan được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực minh chứng thành tích theo quy định tại Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyên cấp;

- 3 phong bì ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại liên hệ của người nhận.

Lưu ý:

Mỗi người chỉ đăng ký vào 1 vị trí việc làm cần tuyển. Thí sinh phải tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp phiếu khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng. Phiếu dự tuyển không được tẩy xóa, sửa chữa và người đăng ký phải ký tên vào từng trang. Người đăng ký dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

Phí tuyển dụng

Mức thu theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển

Thời gian nộp hồ sơ:

30 ngày, kể từ ngày 18/9/2023 đến hết ngày 18/10/2023 vào các ngày làm việc trong tuần. Địa điểm nộp hồ sơ: nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Văn thư, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh (tầng 7, Toà nhà Các ban Đảng Tỉnh ủy, Số 06, đường Nguyễn Thiếp, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN

Thời gian phỏng vấn: Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo sau. Địa điểm phỏng vấn: Tại trụ sở Tỉnh ủy Hà Tĩnh, số 06, đường Nguyễn Thiếp, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Toàn văn thông báo tuyển dụng mời xem tại đây.

Nguồn: baohatinh.vn

( https://baohatinh.vn/chinh-tri/ha-tinh-thong-tin-chi-tiet-viec-tuyen-cong-chuc-vien-chuc-theo-nghi-dinh-140-cua-chinh-phu/254203.htm )


    Ý kiến bạn đọc