Tập huấn công tác quản lý tài chính, tài sản, nghiệp vụ kế toán các cơ quan Đảng năm 2022
EmailPrintAa
23:41 09/09/2022

Ngày 09/9/2022, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý tài chính, tài sản và chế độ kế toán cho các đồng chí phụ trách kế toán đơn vị dự toán trực thuộc Tỉnh ủy (gồm: Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh), các huyện, thành, thị ủy; cán bộ, công chức Phòng Tài chính đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Các thành phần dự khai mạc tập huấn

Việc tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác kế toán về các quy định quản lý tài chính, tài sản, góp phần thực hiện đúng các quy định về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước.

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Dũng, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tài chính trong hoạt động của cơ quan Đảng; đề nghị các đồng chí tham gia tập huấn nghiêm túc học tập, nắm bắt kịp thời, cập nhật các quy định pháp luật về quản lý tài chính, tài sản tại cơ quan Đảng.

Đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy khai mạc Hội nghị

Các đồng chí tham dự tập huấn đã được quán triệt, trao đổi một số nội dung về công tác lập dự toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, báo cáo thu chi đảng phí; hướng dẫn xây dựng quy chế, quy trình ban hành văn bản chỉ đạo về chế độ chi ngân sách của cấp ủy; chấp hành kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; quán triệt một số nội dung tại Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị quyết số 114/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; hướng dẫn bổ sung một số nội dung cơ bản về lập dự toán, hạch toán kế toán đối với kinh phí giao tự chủ và một số văn bản khác.

Tại buổi tập huấn, Phòng Tài chính đảng Văn phòng Tỉnh ủy cùng với bộ phận kế toán các đơn vị đã trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, tập trung giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý tài chính; công tác hạch toán kế toán và quyết toán, giúp kế toán hoàn thiện hơn về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt vai trò tham mưu, phục vụ cấp ủy.

Phan Thanh Hoài (Văn phòng Tỉnh ủy)


    Ý kiến bạn đọc