Hội thảo khoa học “Công tác đánh giá cán bộ - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” tại khu vực phía nam
EmailPrintAa
17:54 23/12/2020

Ngày 22-12-2020, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác đánh giá cán bộ - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Đây là cơ hội quý báu để các tỉnh, thành phố trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đánh giá cán bộ với mục tiêu nghiên cứu, tổng kết các vấn đề lý luận và thực tiễn trong, ngoài nước về khảo sát, đánh giá cán bộ, phục vụ cho việc tham mưu xây dựng hệ thống đánh giá cán bộ ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Toàn cảnh Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực tổ chức - cán bộ của 22 tỉnh, thành phố khu vực phía nam và các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu khai mạc tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: “Đánh giá cán bộ là vấn đề rất hệ trọng, ảnh hưởng đến tất cả các khâu trong công tác cán bộ. Đánh giá cán bộ một cách toàn diện, thực chất là một việc khó, nhạy cảm, phức tạp bởi nó liên quan đến con người trong một quá trình vận động và xu thế phát triển. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành các nghị quyết, quy định, quy chế quan trọng về công tác cán bộ và đánh giá cán bộ. Song, đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu trong nhiều nhiệm kỳ và chưa được quan tâm, đánh giá đúng mức. Có thể thấy vẫn còn nhiều lỗ hổng, thiếu chặt chẽ, khoa học trong công tác đánh giá cán bộ, dẫn đến những quyết định sai trong công tác cán bộ, nảy sinh hiện tượng “đúng quy trình song không đúng người” mà một trong những hệ quả là nhiều cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng đã bị thi hành kỷ luật. Chính vì vậy, đánh giá cán bộ phải được thường xuyên nghiên cứu, tổng kết từ thực tiễn công tác cán bộ ở cả Trung ương và địa phương, tiếp thu những phương pháp khoa học trong và ngoài nước mới có thể đề ra những giải pháp phù hợp, hiệu quả, giúp cho Đảng ta lựa chọn được những cán bộ đủ phẩm chất, uy tín, năng lực để gánh vác trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

34 tham luận của Hội thảo tập trung theo 2 nhóm vấn đề: lý luận về đánh giá cán bộ và những vấn đề thực tiễn về công tác đánh giá cán bộ. Đây đều là những ý kiến quý báu xuất phát từ thực tiễn tại từng địa phương, cung cấp căn cứ khoa học xác đáng cho việc xây dựng bộ tiêu chuẩn chức danh đối với từng ngạch lãnh đạo, quản lý ở từng cấp, cụ thể hóa bộ tiêu chí đánh giá cán bộ.

Sau các phát biểu tham luận, kết luận tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, Hội thảo mang ý nghĩa hết sức thiết thực, khi diễn ra trong bối cảnh trước thời điểm đánh giá cán bộ cuối năm ở các cấp, các ngành và đặc biệt là trước thềm Đại hội XIII của Đảng. Các phát biểu tham luận tại Hội thảo đều thể hiện sự đồng tình, nhất trí đánh giá vấn đề đánh giá cán bộ là khâu hết sức quan trọng trong công tác cán bộ. Đánh giá đúng cán bộ bảo đảm việc sử dụng đúng người, đúng việc. Ngược lại, đánh giá sai cán bộ không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân cán bộ, mà còn làm giảm uy tín và hiệu quả công tác của địa phương, đơn vị, giảm sút lòng tin của người dân với Đảng.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương cũng nhấn mạnh thêm, trong thời gian tới, khâu đánh giá cán bộ cần phải được hoàn thiện hơn nữa, các tiêu chí đánh giá cần được lượng hóa và cụ thể hóa ở các cấp trên cơ sở những quy định, hướng dẫn của Trung ương. Đồng thời, cần phải có phương pháp, cách làm trong đánh giá cán bộ. Xác định rõ chủ thể đánh giá cán bộ là ai. Không nên khép kín trong việc đánh giá cán bộ theo văn bản quy định, cần phải có sự đánh giá, nhìn nhận đa chiều, công tâm khách quan, xuyên suốt, bằng sản phẩm, thực hiện việc nêu gương, tự phê bình và phê bình, cũng như thực hiện các nguyên tắc trong Đảng...

Trước đó, Hội thảo cũng đã được diễn ra tại Nghệ An với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực tổ chức - cán bộ của 9 tỉnh, thành phố. Hội thảo nằm trong chương trình công tác năm 2020 của Ban Tổ chức Trung ương trong việc triển khai nghiên cứu đề tài “Kinh nghiệm khảo sát, đánh giá cán bộ của các nước và giá trị tham chiếu đối với Việt Nam”.

Nguồn: Ngọc Anh/xaydungdang.org.vn

( http://xaydungdang.org.vn/Home/thoisu/2020/14499/Hoi-thao-khoa-hoc-Cong-tac-danh-gia-can-bo-Nhung.aspx )


    Ý kiến bạn đọc