Lợi ích từ “sinh hoạt hai chiều”
EmailPrintAa
15:04 27/05/2020

Năm 2020, tròn 20 năm Bộ Chính trị (khóa VIII) ban hành Quy định số 76 về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Thực tiễn hai thập kỷ qua đã chứng minh, việc thực hiện tốt quy định trên tạo điều kiện thuận lợi để cấp ủy nơi cư trú động viên, khai thác khả năng và kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực của đảng viên đương chức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở. Đồng thời, là kênh thông tin quan trọng giúp cấp ủy cơ sở phát huy dân chủ trong đánh giá, phân loại đảng viên, tăng cường mối quan hệ phối hợp của cấp ủy cơ sở nơi đảng viên công tác với cấp ủy cơ sở nơi cư trú trong quản lý, kiểm tra đảng viên thực hiện nghiêm nhiệm vụ đảng viên, nghĩa vụ công dân; góp phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, củng cố mối quan hệ giữa Đảng với dân. Trên nền tảng thành quả đạt được, ngày 2-1-2020, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Quy định số 213 về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú (thay thế Quy định 76).

Ảnh minh họa: Baonghean.vn.

Thực tiễn cho thấy, cùng với những mặt tích cực, việc thực hiện đảng viên đương chức "sinh hoạt hai chiều” theo quy định của Bộ Chính trị ở một số nơi còn chiếu lệ, nặng về hình thức, làm cho xong. Có những cấp ủy ở cơ quan, đơn vị nơi đảng viên đương chức công tác chỉ làm thủ tục hành chính, giới thiệu đảng viên sinh hoạt với nơi cư trú nhưng thiếu sâu sát, kiểm tra, thẩm định ý kiến nhận xét; chưa quan hệ chặt chẽ với cấp ủy cơ sở để lắng nghe, tập hợp ý kiến của người dân nơi cư trú với đảng viên đương chức. Cùng với đó, việc một số cấp ủy nơi đảng viên đương chức công tác chưa coi trọng nhận xét của cấp ủy nơi cư trú, buông lỏng quản lý, cũng là những nguyên nhân dẫn đến việc đảng viên thiếu nghiêm túc trong thực hiện "sinh hoạt hai chiều".

Hiện nay, ở mỗi chi bộ thôn, tổ dân phố đều có rất đông đảng viên đương chức. Bởi vậy, thực hiện nghiêm túc Quy định 213 càng cần được quan tâm; nhất là trong giai đoạn Đảng ta đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đa dạng hóa các kênh thông tin để phát hiện, bồi dưỡng, đánh giá, lựa chọn cán bộ, đảng viên có tài, có đức. Lợi ích thiết thực từ việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương trên đã được khẳng định, đúc rút thành kinh nghiệm triển khai ở nhiều tổ chức cơ sở đảng. Vấn đề đặt ra hiện nay là phải coi trọng, đổi mới cách quản lý, giám sát, xây dựng quy chế phối hợp quản lý giữa cấp ủy nơi đảng viên công tác và cấp ủy nơi cư trú. Bài học đã được nhiều nơi áp dụng hiệu quả là trước khi tiến hành tự phê bình và phê bình hằng năm, cấp ủy nơi đảng viên công tác gửi văn bản trực tiếp lấy ý kiến đánh giá của cấp ủy nơi đảng viên cư trú. Những trường hợp quan trọng như đề bạt, bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc chuẩn bị nhân sự thì cấp ủy nơi đảng viên công tác trực tiếp làm việc với cấp ủy nơi cư trú, trên cơ sở lắng nghe, tham khảo ý kiến người dân địa bàn.

Không ít người đứng đầu cấp ủy nơi cư trú cho rằng, cần khách quan, trung thực, không góp ý kiểu xuôi chiều, chung chung mà phải thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, hạn chế của đảng viên "sinh hoạt hai chiều". Bên cạnh đó, kịp thời thông báo đến cấp ủy, chính quyền nơi đảng viên đang công tác về việc chưa chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không tham gia sinh hoạt nơi cư trú. Có như vậy mới khắc phục được biểu hiện quan liêu, xa dân, thiếu trách nhiệm với những công việc của người dân nơi cư trú ở những đảng viên "sinh hoạt hai chiều". Mỗi đảng viên đương chức cần tự nhận thức rõ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện một cách nghiêm túc, góp phần để quy định của Bộ Chính trị thực sự có hiệu lực, hiệu quả trong thực tiễn. Làm tốt những điều đó cũng là góp thêm giải pháp hữu hiệu để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và củng cố, xây dựng niềm tin yêu của nhân dân đối với Đảng.

Nguồn: Đào Hồng/qdnd.vn


    Ý kiến bạn đọc