Tư cách, trách nhiệm người kiểm phiếu
EmailPrintAa
13:18 17/06/2020

Việc Trưởng ban kiểm phiếu của Đại hội Đảng bộ xã An Bình (Kiến Xương, Thái Bình) nhiệm kỳ 2020-2025 đánh tráo phiếu bầu nhằm làm sai lệch kết quả bầu cử đã gây sự chú ý của dư luận, bị cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân lên án mạnh mẽ.

Với việc làm và hành động ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, vi phạm nghiêm trọng Quy chế bầu cử trong Đảng, xúc phạm danh dự đại biểu dự đại hội, Trưởng ban Kiểm phiếu của Đại hội Đảng bộ xã An Bình nhiệm kỳ 2020-2025 đã phải nhận hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng.

Quang cảnh kỳ Đại hội Đảng bộ xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức ngày 13-5. Ảnh: tuoitre.vn

Trong công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, Đảng ta luôn khẳng định, bầu cử là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng. Thông qua bầu cử để lựa chọn được những người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín vào cấp ủy một cách nghiêm túc và chính xác theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, bình đẳng, trực tiếp, đa số quá bán. Đại hội có thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào công tác bầu cử. Thông qua phiếu bầu để cán bộ, đảng viên phản ánh quan điểm đối với nhân sự đại hội đảng và thể hiện quyền bầu cử của mình trong đại hội. Đại hội có trách nhiệm tạo điều kiện tốt nhất để các đại biểu thực hiện quyền bầu cử. Ban (tổ) kiểm phiếu là cơ quan giúp việc bầu cử của đại hội do đoàn chủ tịch giới thiệu, đại hội biểu quyết thông qua; là một bộ phận rất quan trọng của đại hội, gồm những cá nhân được tổ chức đảng giao nhiệm vụ và tin tưởng về đạo đức, uy tín, năng lực; chịu trách nhiệm với đại hội về kết quả kiểm phiếu. Hoạt động của ban (tổ) kiểm phiếu thực hiện theo Quy chế bầu cử trong Đảng.

Qua nhiều kỳ đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc, các thành viên ban (tổ) kiểm phiếu luôn tỏ rõ vinh dự, tự hào và phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo vệ uy tín của Đảng, góp phần quan trọng để đại hội thành công. Tuy ở một số tổ chức đảng, quá trình tổ chức đại hội vẫn còn những điều cần rút kinh nghiệm trong công tác bầu cử, nhưng vi phạm trong bầu cử ở Đại hội Đảng bộ xã An Bình là bài học đau xót, cần rút kinh nghiệm nghiêm khắc đối với Đảng bộ xã An Bình nói riêng, toàn Đảng nói chung.

Thời gian này, các đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở đang tích cực hoàn thành công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp mình, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Công tác bồi dưỡng, lựa chọn ban (tổ) kiểm phiếu của đại hội các đảng bộ là công việc rất quan trọng của đại hội. Thành viên ban (tổ) kiểm phiếu phải là những cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ mà đại hội tin tưởng, kỳ vọng giao cho. Động cơ, mục đích của các thành viên ban (tổ) kiểm phiếu không ngoài sự phát triển của tổ chức đảng, vì kết quả bầu cử trung thực, khách quan. Để phát huy cao nhất trách nhiệm của các thành viên trong ban (tổ) kiểm phiếu, các đảng bộ cần đẩy mạnh tuyên truyền, học tập các văn bản của tổ chức đảng cấp trên và cấp mình về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; có cơ chế giám sát kiểm phiếu chặt chẽ, phù hợp với quy định của Đảng; phát hiện kịp thời, kiên quyết xử lý những người có thái độ, động cơ không trong sáng trong bầu cử và kiểm phiếu. Tư cách, trách nhiệm của những người kiểm phiếu trong đại hội đảng sẽ góp phần giúp đại hội lựa chọn được cấp ủy một cách nghiêm túc và chính xác theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, góp phần bảo vệ, giữ gìn uy tín của Đảng, luôn bảo đảm cho Đảng là một tổ chức cách mạng chặt chẽ, kỷ cương, đoàn kết và thống nhất cao.

Nguồn: Quang Thắng/qdnd.vn


    Ý kiến bạn đọc