Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ gồm:

        1. Đ/c: Hà Văn Hùng, TUV, Chánh Văn phòng;

        2. Đ/c: Trần Đình Thuyên, Phó Chánh Văn phòng Thường trực;

        3. Đ/c: Dương Đức Thành, Phó Chánh Văn phòng;

        4. Đ/c: Trần Minh Phương, Phó Chánh Văn phòng;

 

   VĂN PHÒNG TỈNH UỶ

     Địa chỉ: Số 06 - Đ. Nguyễn Thiếp - Tp Hà Tĩnh
     Điện thoại: 0393.858160; Fax: 0393.855295;