Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Khoáng sản và Thương Mại Hà Tĩnh kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ năm 2016
EmailPrintAa
09:48 13/01/2017

Ngày 12/01/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Khoáng sản và Thương Mại Hà Tĩnh tổ chức kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng năm 2016.
 

Khách mua hàng tại Cửa hàng Mitracofood (Nguồn ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Năm 2016, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ trong điều kiện hết sức khó khăn, giá cả thị trường các loại khoáng sản giảm sâu, nhất là các sản phẩm chủ lực như: Ilmenite, Zircon, Rutile... Mỏ Titan ngày càng cạn kiệt và hàm lượng thấp; sự cố môi trường biển đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh về cảng biển, nhà ở cho công nhân thuê, khách sạn, du lịch, chế biến thực phẩm... Mặt khác, thiên tai, lũ lụt gây thiệt hại nặng nề đến trồng trọt, chăn nuôi, một lĩnh vực chính của Tổng Công ty. Tuy vậy, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng thời nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng Đảng. Kết quả đã đạt doanh thu 1.589 tỷ đồng, bằng 99,3%; kim ngạch xuất khẩu 2.872.000 USD, bằng 114,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 37 tỷ đồng bằng 82,2%; nộp ngân sách 41,6 tỷ đồng bằng 83,2% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người 5.160.000 đồng/người/tháng. Mặc dù một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch song đã chứng tỏ nỗ lực lớn của tập thể cán bộ, công nhân, người lao động các đơn vị thuộc Tổng Công ty. Cùng với nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất, kinh doanh, công tác xây dựng Đảng được quan tâm. Các cấp ủy triển khai đầy đủ kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; công tác xây dựng các tổ chức đoàn thể tiếp tục được quan tâm, đời sống cán bộ, công nhân, người lao động được cải thiện. Chú trọng công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, năm 2016, kết nạp 10 đảng viên mới.

Ngoài đánh giá kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã thẳng thắn nhìn nhận, phân tích một số tồn tại, hạn chế, làm rõ trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân, chủ yếu là: Xây dựng một số chương trình, kế hoạch thiếu kịp thời; công tác dự báo, đánh giá tình hình chưa sát, thiếu nhạy bén, tính khả thi không cao. Việc mời gọi các cổ đông chiến lược chưa có kết quả, triển khai một số dự án còn chậm; chưa xây dựng được quy chế phối hợp giữa Ban thường vụ với Hội đồng quản trị; chuyển hướng đầu tư sâu vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thiếu kinh nghiệm và đặc biệt thiếu vốn. Công tác cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, chưa xây dựng được chiến lược cán bộ dài hạn...

 

Đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc chủ trì Hội nghị kiểm điểm

Bước sang năm 2017, dự báo tình hình có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn thách thức. Để đạt được các chỉ tiêu doanh thu 1.900 tỷ đồng, kim nghạch xuất khẩu 4.000.000 USD; lợi nhuận trước thuế 65 tỷ đồng, nộp ngân sách 60 tỷ đồng, lương bình quân 5.500.000 đồng/người/tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty xác định tập trung thực hiện một số giải pháp:

- Tăng cường công tác lãnh đạo giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước cụ thể, sát thực tiễn, trọng tâm là thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đổi mới công tác cán bộ, đào tạo và đào lại cán bộ đáp ứng yêu cầu theo đề án được duyệt; xây dựng quy định trách nhiệm, quyền hạn và cơ chế kiểm soát người đại diện vốn theo nhiệm kỳ; tinh gọn bộ máy, định biên lại lao động tại văn phòng Tổng Công ty và các đơn vị theo tinh thần Kết luận số 05-KL/TU, ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường công tác kiểm ra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

- Ban hành nghị quyết về đổi mới công tác quản trị điều hành theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; triển khai chiến lược kinh doanh, thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty phù hợp với điều kiện thực tế; sáp nhập một số công ty con, thoái vốn một số công ty kém hiệu quả; thực hiện chính chính sách linh hoạt, phù hợp để thu hút nhân lực có chất lượng, tay nghề vào làm việc; thực hiện tốt chủ trương luân chuyển cán bộ tạo ra động lực phát triển mới.

Đức Anh


    Ý kiến bạn đọc