Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề
EmailPrintAa
16:27 07/02/2017

Ngày 06/02/2017, Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”. Đồng chí Nguyễn Thị Gái, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tham dự và chỉ đạo sinh hoạt.
 
Các đồng chí dự sinh hoạt  

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng, trong những năm qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát. Đa số các cuộc kiểm tra, giám sát bảo đảm tiến độ về thời gian, nhiều cuộc có chất lượng tốt, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá sát đúng tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng đối với các tổ chức đảng và đảng viên; đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả. Tuy vậy, chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu chiều sâu; đánh giá, nhận xét, kết luận thiếu cụ thể, chưa đúng thực chất tình hình; một số cuộc chậm tiến độ.         

Để tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, thông qua sinh hoạt chuyên đề, cán bộ, đảng viên Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến, giải pháp sâu sắc, thiết thực, tập trung vào các vấn đề như: Xác định thời điểm tham mưu; việc xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng kiểm tra, giám sát báo cáo giải trình; tổ chức lực lượng kiểm tra, giám sát; phương pháp thẩm tra, xác minh, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, khảo sát thực tế; xây dựng hồ sơ kiểm tra, giám sát...

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Gái, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên Chi bộ. Theo đồng chí, Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cần tổ chức nhiều cuộc sinh hoạt chuyên đề, phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên để kiến giải các biện pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Phan Viết Hùng - Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc