Chi bộ Hội Nông dân tỉnh tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
EmailPrintAa
16:52 08/05/2020

Trong hai ngày 06 và 07/5/2020, Chi bộ Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Chi ủy đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh và của Hội cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, làm tốt vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đã đề ra, như: Số cán bộ, đảng viên được học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; vận động nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả; liên kết đào tạo, dạy nghề và giải quyết việc làm, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật; thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho hội viên nông dân...

Chi ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 08-QĐ/TW, Quy định số 890-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về “Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên”.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chi bộ đã tiến hành kiểm điểm đối với tập thể Ban Chấp hành, người đứng đầu và từng đảng viên một cách nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cầu thị. Công tác kiểm tra giám sát được tiến hành thường xuyên, kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm và làm rõ trách nhiệm của đảng viên trên từng mặt công tác.

Chi ủy chú trọng đổi mới mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phong cách, lề lối làm việc; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình trong tập thể lãnh đạo, Chi bộ cơ quan.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều năm được công nhận trong sạch vững mạnh; Cơ quan Hội Nông dân tỉnh đã được tặng Cờ thi đua xuất sắc và nhiều Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh, được công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”.

Đại biểu cấp trên tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đánh giá Báo cáo chính trị và các tham luận được chuẩn bị tốt. Thời gian qua, Chi bộ đã lãnh đạo tổ chức Hội tập hợp, vận động cán bộ hội viên nông dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị; tận tụy, hướng về cơ sở; chủ động, sáng tạo, có nhiều cách làm mới trong hỗ trợ nông dân. Chi bộ đã đạt được nhiều kết quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt sắp xếp tinh giảm bộ máy; sinh hoạt chi bộ có đổi mới; vai trò người đứng đầu được phát huy. Tuy vậy, hoạt động Chi bộ nhiệm kỳ qua còn một số hạn chế, như: Có lúc chưa quyết liệt, kịp thời, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ, đảng viên chưa cao; công tác kiểm tra giám sát chưa thường xuyên… Thời gian tới, Chi bộ cần chỉ đạo khắc phục các hạn chế; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ; chú trọng bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; quan tâm cải tiến nội dung, thay đổi phương thức sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy; quan tâm hoạt động các tổ chức đoàn thể. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động tổ chức Hội và tổ chức các phong trào của Hội phù hợp với thời kỳ thực hiện cuộc cách mạng 4.0; chú trọng công tác tham mưu các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành; bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ: Đồng chí Bùi Nhân Sâm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh giữ chức Bí thư và đồng chí Trần Hữu Đức, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội Nông dân tỉnh giữ chức Phó Bí thư, đồng thời bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2002 - 2025.

Dương Trí Thức - Hội Nông dân tỉnh


    Ý kiến bạn đọc