Công tác Đảng ở Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn
EmailPrintAa
08:26 29/09/2015

Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn được thành lập theo Quyết định số 210-QĐ/ĐUK, ngày 01/12/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trong thời điểm công ty đang gặt hái thành công trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Sự ra đời của Đảng bộ góp phần xây đắp niềm tin và khơi dậy không khí thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là những đảng viên lâu nay đang sinh hoạt tại các tổ chức Đảng ở địa bàn cư trú.
 
Đồng chí Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Kỳ, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng các đảng viên mới  

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Công ty luôn quan tâm công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm tính kế thừa, phát triển, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai, từ khâu giới thiệu nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, xây dựng đội ngũ đảng viên phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng. Theo đó, các chi bộ cơ sở thực hiện công tác kết nạp đảng viên bảo đảm đúng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Bên cạnh đó, Đảng bộ tập trung đẩy mạnh công tác, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đối với lực lượng đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn; giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể nắm tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, quần chúng để giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Đảng, tạo điều kiện để quần chúng phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng; đồng thời thường xuyên quan tâm, tạo môi trường cho đoàn viên, hội viên ưu tú là những đối tượng kết nạp đảng tôi luyện thêm bản lĩnh để đáp ứng các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo, năng lực chuyên môn... trước khi kết nạp vào Đảng. Do vậy, công tác phát triển đảng viên mới ở Đảng bộ Công ty thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ chỗ chỉ có 31 đảng viên khi mới thành lập, đến nay Đảng bộ Công ty đã có 51 đảng viên, sinh hoạt tại 03 chi bộ. Mới đây, Đảng ủy Công ty đã mở 01 lớp đối tượng Đảng với sự tham gia của 38 quần chúng ưu tú.

Thời gian tới, Đảng ủy Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn sẽ tập trung lãnh đạo, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ, phấn đấu trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng, tổ chức quần chúng trong doanh nghiệp.

Thanh Lâm - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp


    Ý kiến bạn đọc