Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
EmailPrintAa
14:52 11/01/2019

Sáng ngày 10/01/2019, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Các tổ chức đảng được trao tặng Giấy khen

Theo Báo cáo và các ý kiến tham luận tại Hội nghị, năm 2018, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, bám sát chương trình, kế hoạch của tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện kế hoạch đã đề ra; thường xuyên theo dõi, tập hợp các đề xuất, kiến nghị, vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp để phối hợp với các sở, ngành liên quan kiến nghị với tỉnh xem xét giải quyết.

Tổng doanh thu các đơn vị trong toàn Đảng bộ Khối đạt trên 13.760,738 tỷ đồng, bằng 114% so cùng kỳ năm 2017; kim ngạch xuất khẩu đạt 213.625,6 USD, nhập khẩu đạt 22.410,1 USD; nộp ngân sách 928,179 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 114,867 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho hơn 18.210 lao động; lương bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng; đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 9.601 người. Các đơn vị hưởng ứng các phong trào thi đua, hỗ trợ 20,4 tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện, nhận phụng dưỡng 29 Mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ 41,2 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đảng bộ Khối được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen trong tham gia xây dựng nông thôn mới và các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Các cấp ủy đảng trong Khối đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên: Tiếp nhận 02 tổ chức đảng, nâng cấp 01 chi bộ cơ sở lên đảng bộ; chia tách, thành lập mới 02 tổ chức đảng; giải thể 02 tổ chức cơ sở đảng; mở 02 lớp đối tượng đảng cho 127 quần chúng ưu tú, 02 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 191 đồng chí; kết nạp 140 đảng viên, công nhận 216 đảng viên chính thức; tiếp nhận 169 đảng viên về sinh hoạt, lập hồ sơ đề nghị tặng huy hiệu đảng các loại cho 22 đồng chí.

Công tác nội chính, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng, hoạt động các tổ chức đoàn thể được tăng cường, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các khối tổ chức cơ sở đảng thường xuyên nắm tình hình cơ sở để chỉ đạo kịp thời. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 110 tổ chức đảng và 214 đảng viên; giám sát 96 tổ chức đảng và 363 đảng viên. Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; việc kiểm điểm, tự đánh giá, thẩm định, quyết định phân loại tổ chức đảng, đảng viên được tiến hành khoa học, chặt chẽ. Năm 2018, có 15 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 20,8%), 45 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 62,1%), 634 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 16,7%), 2.896 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 76%).

Tuy nhiên, một số lĩnh vực vẫn còn những hạn chế như: Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số đơn vị gặp khó khăn trong thời gian dài nhưng chưa có giải pháp tháo gỡ; một số doanh nghiệp có biến động về nhân sự cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp chưa chủ động được nhân sự kế cận; một số đảng bộ, chi bộ chưa quan tâm phát triển đảng viên; việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm tại một số đơn vị chưa kịp thời…

Năm 2019, các đơn vị trong Khối xác định tiếp tục tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong doanh nghiệp. Tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên. Rà soát, tiếp thu kiến nghị của các doanh nghiệp để tham mưu cho tỉnh các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ cấu lại doanh nghiệp, liên doanh, liên kết, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, xúc tiến mở rộng thị trường, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, chế độ, chính sách cho người lao động, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Phan Xuân Bính - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh


    Ý kiến bạn đọc