Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII
EmailPrintAa
16:45 13/11/2015

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp vừa tổ chức Hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 11; học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 12 (khóa XI) cho đội ngũ báo cáo viên Đảng ủy và các đảng bộ, chi bộ cơ sở.
 
Đội ngũ báo cáo viên dự Hội nghị  

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo đã quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 12 (khóa XI).

Đồng chí Trần Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu, ghi nhận sự nỗ lực của đội ngũ báo cáo viên cơ sở trong thời gian qua đã góp phần cùng toàn Đảng bộ thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra. Về nhiệm vụ thời gian tới, Đồng chí đề nghị đội ngũ báo cáo viên đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 98 năm Ngày Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1911 - 7/11/2015), Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015), 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2015), 69 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2015), 75 năm Ngày Khởi nghĩa Nam kỳ (23/11/1940 - 23/11/2015), Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Danh nhân Văn hóa thế giới, Đại thi hào Nguyễn Du. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới; các quan điểm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào xây dựng nông thôn mới; phản ánh kịp thời và tham mưu giúp cấp ủy đấu tranh chống các tư tưởng, hành vi sai trái, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

             Thanh Lâm - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp


    Ý kiến bạn đọc