Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh phối hợp tổ chức Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng khóa I/2016
EmailPrintAa
10:39 21/01/2016

Sáng ngày 19/01/2016, Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I/2016. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Xuân Thọ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Lê Văn Khánh, Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo; đồng chí Lê Thị Hường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và 115 học viên là quần chúng ưu tú của Trường Đại học Hà Tĩnh.
 
Khai giảng Lớp bồi dưỡng  

Đồng chí Nguyễn Xuân Thọ, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu, quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung Lớp bồi dưỡng. Lớp học khai giảng trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng một ngày, có ý nghĩa đặc biệt đối với quần chúng được tham dự. Chương trình học bao gồm các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa Xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, kết quả Đại hội Đảng các cấp và một số vấn đề thời sự nổi bật của thế giới và đất nước thời gian gần đây.

Về phía Trường Đại học Hà Tĩnh, đồng chí Lê Thị Hường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu, ghi nhận kết quả phấn đấu của các quần chúng ưu tú thời gian qua, đặc biệt là học sinh, sinh viên đã nỗ lực hết mình trong học tập và hoạt động Đoàn; đồng thời đề nghị các học viên học tập nghiêm túc, nhận thức rõ nhiệm vụ và tầm quan trọng của việc tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng lần này. Tin tưởng, sau khi học tập, các học viên sẽ nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, trở thành những đảng viên tiên phong gương mẫu trong mọi phong trào của Nhà trường.

Nguyễn Thị Hương - Trường Đại học Hà Tĩnh


    Ý kiến bạn đọc