Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
EmailPrintAa
15:52 23/06/2016

Trong hai ngày 21-22/6/2016, Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

Đồng chí Cao Thành Lê, Bí thư Đảng ủy Báo cáo chuyên đề "Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng"  (Ảnh: Nguyễn Hương)

Đồng chí Cao Thành Lê, Bí thư Đảng ủy đã truyền đạt những nội dung, quan điểm cơ bản, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tiếp đó, các đại biểu được thông tin về “Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020”; “Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu”. Ngoài các chuyên đề trên, đảng viên, cán bộ, giáo viên, công nhân viên, sinh viên (là đảng viên) còn được nghe một số nội dung về tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Hiệu trưởng Trường thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy hướng dẫn các chi bộ, các đơn vị, các đoàn thể xây dựng chương trình hành động của các đơn vị phù hợp với tình hình thực tiễn và triển khai có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Cao Thành Lê, Bí thư Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ tổ chức thảo luận, viết bài thu hoạch và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh tổ chức toàn cho toàn thể đoàn viên, hội viên học tập, quán triệt nội dung nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Việc học tập, quán triệt các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII góp phần giúp các cấp ủy, cán bộ, đảng viên Trường Đại học Hà Tĩnh nắm vững nội dung cơ bản các chủ trương, quan điểm của Đảng, trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng vào quá trình công tác, lao động, học tập.

                              Nguyễn Thị Thoa (Trường Đại học Hà Tĩnh)


    Ý kiến bạn đọc