Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức hội nghị, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm
EmailPrintAa
13:50 30/03/2016

Ngày 29/3/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị lần thứ tư. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí trong Ban Giám hiệu nhà trường. Hội nghị đã thảo luận về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Đảng bộ, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong quý I/2016 và một số nội dung quan trọng khác.

Đ/c Cao Thành Lê, Bí thư Đảng ủy (bên trái) phát biểu kết luận

Trong quý I/2016, theo sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn đã triển khai tốt công tác bầu cử, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo đúng thành phần, cơ cấu, số lượng. Đảng ủy quan tâm chỉ đạo công tác tuyển sinh, rà soát chiến lược phát triển tổng thể Trường Đại học Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Đề án tự chủ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016, các mã ngành đào tạo mới; hoàn thành Dự thảo Quy định hoạt động Khoa học - Công nghệ, Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường Đại học Hà Tĩnh; Đề án “Đào tạo kiến thức hội nhập cho cho cán bộ viên chức thế hệ trẻ Hà Tĩnh” được triển khai đảm bảo tiến độ; từng bước triển khai xây dựng Đề án thành lập Trường thực hành, Viện Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ trực thuộc Trường.

Tuy vậy, nhà trường còn gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh; việc thành lập Trường thực hành, Viện Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ trực thuộc Trường chậm; chưa ban hành được Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng với yêu cầu phát triển của Trường Đại học Hà Tĩnh.

Kết luận phiên họp, đồng chí Cao Thành Lê, Bí thư Đảng ủy yêu cầu các đồng chí đảng ủy viên, các đồng chí lãnh đạo trường và cấp ủy chi bộ trong quý II/2016 quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm: Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Phối hợp với chính quyền địa phương triển khai tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chuẩn bị tốt các điều kiện để phối hợp tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia; đồng thời triển khai tốt công tác tuyển sinh năm 2016. Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; sắp xếp, kiện toàn các khoa, bộ môn theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Rà soát, bổ sung chương trình đào tạo tất cả các mã ngành theo hướng tiếp cận thực hành ứng dụng nhằm phát huy năng lực, phẩm chất người học. Tiếp tục triển khai các bước xây dựng Đề án thành lập Trường thực hành, Viện Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ trực thuộc Trường. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Nguyễn Thị Thoa (Trường Đại học Hà Tĩnh)


    Ý kiến bạn đọc