Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025
EmailPrintAa
17:02 03/07/2020

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 108 tổ chức cơ sở đảng (67 đảng bộ cơ sở với 502 chi bộ trực thuộc và 41 chi bộ cơ sở), tổng số 8.236 đảng viên. Tính đến ngày 28/6/2020, đã có 108/108 đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối tặng Giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng có thành tích xuất sắc trong đại hội cấp cơ sở

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị, Kế hoạch số 193-KH/TU, ngày 28/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 11-KH/ĐUK, ngày 20/9/2019 và Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK, ngày 11/12/2019 về chỉ đạo đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy Khối cho 126 đồng chí đại diện cấp ủy cơ sở.

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành 380 văn bản, trong đó có 30 mẫu văn bản hướng dẫn đại hội; thành lập 08 tổ công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ đại hội. Sau khi duyệt nội dung đại hội của các đơn vị, đã ban hành thông báo; phân công Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chịu trách nhiệm thẩm định công tác nhân sự đại hội cấp cơ sở, thông báo giới thiệu nhân sự ứng cử đối với các chức danh bí thư, phó bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở. Thực hiện Công điện số 2140-CĐ/TU, ngày 26/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tập trung công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới”, để đảm bảo tiến độ đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức duyệt đại hội cho 15 đơn vị bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm Jitsi Meet.

Cơ bản các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã chuẩn bị và tổ chức đại hội đảm bảo kế hoạch, yêu cầu đề ra. Văn kiện đại hội đã được các đơn vị xây dựng có chất lượng, lấy ý kiến góp ý rộng rãi, phát huy được trách nhiệm, trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động. Ngoài báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, các cấp ủy đã chủ động xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết để đại hội thảo luận.

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử tại đại hội được thực hiện dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình. Điểm mới trong công tác chuẩn bị nhân sự tại kỳ đại hội lần này là việc mở rộng dân chủ, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy các cấp. Nhân sự được cấp ủy khóa cũ giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới đều phải thực hiện quy trình 05 bước đối với cả nhân sự tái cử và nhân sự dự kiến tham gia lần đầu. Các đại hội đảng bộ cơ sở không trực tiếp bầu bí thư đều phải lấy phiếu giới thiệu chức danh bí thư tại đại hội làm căn cứ, cơ sở để cấp ủy khóa mới bầu cử chức danh bí thư cấp ủy. Đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 642 đồng chí vào cấp ủy, giảm 10,5% so với số lượng cấp ủy nhiệm kỳ trước, trong đó tái cử 457 đồng chí, tham gia lần đầu 185 đồng chí, tỷ lệ nữ chiếm 24,14%; có 46/65 đảng bộ cơ sở bầu trực triếp bí thư cấp ủy tại đại hội; công tác bầu cử ủy ban kiểm tra được thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn, kết quả đã bầu 220 đồng chí, trong đó tái cử 110 đồng chí và tham gia lần đầu 110 đồng chí. Trên cơ sở số lượng, cơ cấu được phân bổ 253 đại biểu, đại hội cấp cơ sở đã bầu 215 đại biểu chính thức và 107 đại biểu dự khuyết, đảm bảo đủ số lượng đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Đình Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị tổng kết đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Song song với công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo phát động phong trào thi đua, khởi công và đẩy nhanh tiến độ các công trình chào mừng, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng đại hội Đảng các cấp. Toàn Đảng bộ Khối đã có 116 công trình, phần việc cụ thể được đăng ký thực hiện.

Từ thành công của đại hội cấp cơ sở, Đảng bộ Khối đang tích cực chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phan Xuân Bính (Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh)


    Ý kiến bạn đọc