Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
EmailPrintAa
17:08 22/04/2021

Chiều ngày 20/4/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng các tập thể, cá nhân được tuyên dương

05 năm qua, Đảng ủy Khối và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã bám sát, cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, các kế hoạch, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy; kịp thời ban hành kế hoạch, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc với những cách làm phong phú, đa dạng, phù hợp với thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đảng ủy Khối đã mở 05 lớp học tập chuyên đề với 1.662 lượt cán bộ cốt cán tham gia; chỉ đạo cơ sở tổ chức 297 lớp cho 33.008 lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Nhiều đơn vị đã mời giảng viên cao cấp từ Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt chuyên đề. Để phát huy hiệu quả việc học tập, làm theo Bác trong thực tiễn, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chọn các nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gồm: Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; cải cách hành chính và phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong các cơ quan, doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành 33 văn bản cụ thể hóa, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Đình Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Các cấp ủy, đơn vị đã khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hỗ trợ người nghèo; tham mưu các chính sách, cải cách hành chính; xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm về vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành các đợt sinh hoạt, học tập chính trị sâu rộng, có sức lan toả trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong 5 năm, có 151/196 xã, phường được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối đỡ đầu đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh. Các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện. Từ trong phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, thiết thực. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tuyên dương 193 điển hình tiên tiến (67 tập thể, 126 cá nhân); các tổ chức cơ sở đảng đã tuyên dương 2.412 điển hình tiên tiến (963 tập thể, 1.449 cá nhân) trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là động lực quan trọng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, tổ chức thành công đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại đơn vị mình; đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng xây dựng, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay; nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của Đảng bộ Khối, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tuy vậy, vẫn còn một số hạn chế, như: Một số đơn vị chọn việc để thực hiện chưa sâu sắc, cụ thể, chưa thường xuyên đưa nội dung thực hiện Chỉ thị vào sinh hoạt chi bộ; việc thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ, vai trò nêu gương của người đứng đầu chưa thực sự rõ nét. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ Khối tiếp tục tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về ý nghĩa, vai trò của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; quán triệt, học tập các chuyên đề hằng năm của Trung ương, của tỉnh; xây dựng kế hoạch hành động sát với tình hình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thường xuyên đưa nội dung này vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, chào cờ hằng tháng; kịp thời tuyên dương, nêu gương, lan tỏa những điển hình, cách làm hay; phấn đấu đi đầu trong xây dựng nhân tố điển hình người lãnh đạo, người đứng đầu gương mẫu trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động; kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối đã vinh danh 16 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016 - 2021.

Phan Xuân Bính (Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh)


    Ý kiến bạn đọc