Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nhiệp tỉnh tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Những vấn đề đặt ra”
EmailPrintAa
15:34 30/09/2019

Sáng ngày 27/9/2019, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Những vấn đề đặt ra”.

Các đại biểu dự Tọa đàm

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 106 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 66 đảng bộ cơ sở (gồm có 493 chi bộ trực thuộc) và 40 chi bộ cơ sở; tổng số 7.774 đảng viên. Tại buổi Tọa đàm, ý kiến tham luận của các đại biểu tập trung phân tích thực trạng, nguyên nhân, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ hiện nay.

Theo nội dung tham luận, thời gian qua, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng cơ sở và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng, phó các ban xây dựng đảng dự sinh hoạt tại 69 cấp ủy, chi bộ trực thuộc; tổ chức giám sát chuyên đề về sinh hoạt chi bộ đối với 12 tổ chức cơ sở đảng. Trong sinh hoạt chi bộ, các chi ủy đã chuẩn bị nội dung phù hợp và sát với tình hình thực tế của từng kỳ sinh hoạt; hình thức, nội dung sinh hoạt phong phú hơn; phát huy dân chủ; chú trọng sinh hoạt chuyên đề, nội dung thiết thực, đồng thời đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng; gắn nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn tình trạng một số ít chi ủy, chi bộ chưa chấp hành nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng; nội dung sinh hoạt nghèo nàn, đơn điệu, thiếu hấp dẫn; vai trò lãnh đạo, tính chiến đấu chưa cao, tự phê bình và phê bình còn hạn chế. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa thật sự hiệu quả, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thường xuyên, liên tục. Việc tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận của đảng viên còn hạn chế, kỹ năng điều hành một số đồng chí bí thư chi bộ chưa tốt, công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy cơ sở đối với chi bộ trực thuộc chưa thường xuyên.

Đồng chí Lê Đình Sơn phát biểu

Dự và phát biểu tại buổi Tọa đàm, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối. Đồng chí Lê Đình Sơn nhấn mạnh vai trò của chi bộ - hạt nhân chính trị ở cơ sở và đề nghị các đồng chí tham dự Tọa đàm thẳng thắn nhìn nhận thực trạng sinh hoạt chi bộ hiện nay, tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu; đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ theo hướng mạnh dạn đấu tranh, tự phê bình và phê bình, mỗi đảng viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm của mình trong xây dựng Đảng...

Tổng kết buổi Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Đình Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên; kịp thời nắm tình hình tư tưởng của đảng viên để định hướng; đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diện biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các đơn vị cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề, trong đó chú trọng các chuyên đề nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn giữa công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục phát huy, nâng cao vai trò, kỹ năng điều hành của chi ủy, đặc biệt là bí thư chi bộ. Cấp ủy các cấp, nhất là cấp ủy cấp trên trực tiếp cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Phan Xuân Bính - Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh


    Ý kiến bạn đọc