Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
EmailPrintAa
20:21 31/07/2017

Sáng ngày 31/7/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017. Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân dự và phát biểu chỉ đạo.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo  

Sáu tháng đầu năm, các đơn vị trong Khối Doanh nghiệp tỉnh hoạt động trong điều kiện có nhiều khó khăn, đầu tư công giảm, các mặt hàng nông sản giảm, đặc biệt là sản phẩm ngành chăn nuôi. Tuy vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối đã bám sát chương trình, kế hoạch của tỉnh, chỉ đạo sâu sát; đội ngũ, cán bộ, đảng viên, người lao động các doanh nghiệp có nhiều nỗ lực, do đó, tổng doanh thu các đơn vị trong Khối đạt 4.687,4 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 39,3 tỷ đồng; nộp ngân sách 254,6 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 20,2 triệu USD; lương bình quân 5,8 triệu đồng/người/tháng; hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, nhân đạo và gần 10 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp, công tác quốc phòng an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ môi trường gắn với sản xuất, kinh doanh được đẩy mạnh với nhiều hình thức phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp. Các đợt sinh hoạt chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở” được các tổ chức cơ sở đảng thực hiện có hiệu quả. Kịp thời kiện toàn, bổ sung cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở theo quy định; quan tâm phát triển đảng viên. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể khá sôi nổi, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Tuy vậy, vẫn chưa có nhiều doanh nghiệp đột phá trong tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng; hầu hết các đơn vị khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tại một số tổ chức cơ sở đảng chưa có sự đổi mới…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, hiện các doanh nghiệp trên địa bàn chưa khẳng định được chỗ đứng của mình, chưa có chiến lược phát triển bền vững, đầu ra chưa đảm bảo mà đang phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường; do đó, khi có những yếu tố tác động thì bị lệ thuộc; bài học trong việc giá lợn giảm sâu vừa qua do Trung Quốc không tiêu thụ đã chứng minh điều đó. Về nhiệm vụ thời gian tới, Đảng ủy Khối cần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp lại bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả tại các doanh nghiệp; chú trọng hơn nữa đến công tác kiểm tra giám sát trong Đảng; tổ chức Công đoàn cần phát huy hơn nữa vai trò của mình đối với quyền lợi của người lao động. Các doanh nghiệp đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, từng bước nâng cao vai trò của Đảng trong doanh nghiệp, tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp…

Phan Xuân Bính - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh


    Ý kiến bạn đọc