Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh triển khai một số nhiệm vụ thời gian tới
EmailPrintAa
09:57 22/09/2015

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp vừa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức giao ban, đánh giá kết quả công tác Quý III và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2015.

Chín tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh tế thế giới, trong nước tiếp tục biến động, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và người lao động các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã đạt được kết quả khả quan: Doanh thu, lợi nhuận tăng so với cùng kỳ; thực hiện kịp thời, đầy đủ nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội cho người lao động; thu nhập bình quân của người lao động tăng lên; tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào đền ơn đáp nghĩa; tập trung tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối; kịp thời ban hành các văn bản để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường. Các tổ chức đoàn thể quần chúng tổ chức phát động nhiều hoạt động phong phú góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

 
Giao ban các đơn vị Thương mại - Dịch vụ  

Thời gian tới, các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là: Soát xét các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra để kịp thời bổ sung các giải pháp hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ kế hoạch năm 2015; tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 một cách hiệu quả, thiết thực; hoàn thành các văn bản sau đại hội đảng bộ cơ sở; phát động và tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, cải tiến kỹ thuật, tôn vinh người lao động tiêu biểu, sáng kiến kỹ thuật và các hoạt động văn nghệ, thể thao nhân Tháng hành động vì sự phát triển của doanh nghiệp và Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2015; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng nhằm củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên…

Tại hội nghị giao ban, các đơn vị đã đề xuất một số cơ chế, chính sách nhằm tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp và giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn, tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

Thanh Lâm - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp


    Ý kiến bạn đọc